Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Monitor: Regio ontwikkelt zich gestaag door ondanks turbulente tijden

De vijftiende editie van de Brainport Monitor is een feit. De monitor van 2022 rapporteert over cijfers van 2021 en is daarmee een terugblik naar een turbulent jaar. Sommige van de ontwikkelingen zien we nog steeds terug vandaag de dag. Naast de nasleep van de coronacrisis hadden we te maken met verstoringen van waardeketens, grondstoffentekorten, immense krapte op de arbeidsmarkt, grote woningtekorten en de noodzaak om in rap tempo te verduurzamen. Ontwikkelingen die welvaart en welzijn onder druk zetten. Gelijktijdig is Brainport Eindhoven hard op weg om de belangrijkste economische groeimotor van Nederland te worden en ontwikkelt de regio zich in gestaag tempo door. De cijfers van 2021 laten zien dat het Brainport ecosysteem, op veel vlakken snel wist te herstellen na de dip van 2020.

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 december 2022

De vijftiende editie van de Brainport Monitor is een feit. De monitor van 2022 rapporteert over cijfers van 2021 en is daarmee een terugblik naar een turbulent jaar. Sommige van de ontwikkelingen zien we nog steeds terug vandaag de dag. Naast de nasleep van de coronacrisis hadden we te maken met verstoringen van waardeketens, grondstoffentekorten, immense krapte op de arbeidsmarkt, grote woningtekorten en de noodzaak om in rap tempo te verduurzamen. Ontwikkelingen die welvaart en welzijn onder druk zetten. Gelijktijdig is Brainport Eindhoven hard op weg om de belangrijkste economische groeimotor van Nederland te worden en ontwikkelt de regio zich in gestaag tempo door. De cijfers van 2021 laten zien dat het Brainport ecosysteem, op veel vlakken snel wist te herstellen na de dip van 2020.

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 december 2022


Veel van de cijfers in deze 15e editie van de monitor rapporteren over de ontwikkelingen in 2021 en laten zien dat sommige indicatoren flink zijn opgeschud, terwijl de geschetste ontwikkelingen weinig invloed lijken te hebben op andere indicatoren. Naast een samenvatting van de monitor met daarin de voornaamste cijfers van 2021 op het vlak van Innovatie, Technologie & ondernemen, Talent, en Leef- en vestigingsklimaat in Brainport Eindhoven, bestaat een online dashboard van de monitor met ruim 50 statistieken waarin de meest actuele regionale cijfers te vinden zijn.

Totaalbeeld 2021

Brede welvaart
Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het onder meer om gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid. De Regionale Monitor Brede Welvaart 2022 van het CBS geeft aan de hand van 42 indicatoren waaronder gezondheid, opleidingsniveau, deelname aan arbeid en besteedbaar inkomen een breed en divers beeld van de regionale kwaliteit van leven en een positief beeld voor Brainport Eindhoven, voor nu en in de toekomst (later).

R&D in Brainport Eindhoven gaat onverminderd door
Ondanks dat 2021 een jaar van onzekerheid was, door tekorten op de nationale arbeidsmarkt en belemmeringen in toeleverketens, geeft het merendeel van de bedrijven en kennisinstituten aan dat de uitvoer van R&D-projecten onverminderd is doorgegaan. Het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven is met €3,0 mld. aan investeringen in R&D goed voor ruim een vierde van de totale private R&D-uitgaven in Nederland (25,3%). Als percentage van het BBP bedraagt de private R&D-uitgaven in Brainport Eindhoven 7,1%. Dit is ruim boven de nationale (2,5% van het BBP) en Europese (3,0% van het BBP) R&D-doelstellingen.

8 % groei van de regionale economie in 2021
De coronacrisis zorgde na zeven jaar economische groei voor een krimp van de economie in 2020 van 2,6%. In 2021 floreerde de economie in de regio weer met een sterke groei van 8,0%.  De groei van de Brainportregio valt hoger uit dan het landelijk gemiddelde van 5,0%. De economische omvang van de regio, uitgedrukt in toegevoegde waarde, betreft in 2021 €37,4 mld. Hiermee draagt de regio voor 5,2% bij aan de landelijke economie.

Tweede grootste exporterende regio NL als het gaat om topsectoren
De topsectoren in Brainport exporteren in 2020 voor €29,8 mld. aan goederen naar het buitenland. De landelijke export bedraagt €242,0 mld. Met een aandeel van 12,3% is Brainport Eindhoven, na Rotterdam (13,8%), de grootste exporteur van goederen die voortkomen uit de topsectoren. Van de topsectoren in Brainport exporteert de HTSM sector het meest. In 2020 is deze sector goed voor €22,7 mld. aan goederen. De VS is al jaren de grootste afnemer van deze hightech goederen. De VS importeert in 2020 voor €6,6 mld. aan hightech goederen uit Brainport Eindhoven.   

Veel werkgelegenheid met name in High Tech Systems en Materialen sector
In 2021 ligt het regionale werkloosheidspercentage op 3,8% (17.000 personen), dit zijn 1.000 personen meer dan in 2020. Naast deze groep werklozen kent de arbeidsmarkt ook semiwerklozen. Samen zijn zij het onbenut arbeidspotentieel zonder werk. Deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn (onderbenut), vormen het onbenut arbeidspotentieel met werk. De totale groep onbenut arbeidspotentieel met en zonder werk in de regio heeft in 2021 een omvang van 50.000 personen, dit is 8,3% van het aantal 15-75 jarige inwoners. In 2021 is het totaal aantal banen in de Brainportregio toegenomen met 1,9%. Het totaal aantal banen komt hiermee op 445.720. Brainport is goed voor 4,9% van het totaal aantal banen in Nederland. De meeste werknemers in de regio zijn actief in de Hightech Systemen en Materialen (HTSM) sector. Deze topsector is regionaal goed voor 76.350 banen.  Dit is een toename van 0,9% ten opzichte van 2020.

Meer dan 40 % studenten in Brainport volgen technische studie
Van de 7.681 meisjes op het voortgezet onderwijs in ZO-Brabant kiest 40% in 2021 voor een technologisch profiel. Van deze 3.039 meisjes is 57% scholier op het vwo, 35% op de havo en 8% op het vmbo. Voor de jongens geldt dat 50% voor technologie kiest. 40% van de 3.879 jongens doet dit op het vwo, 28% op de havo en 32% op het vmbo. In Zuidoost-Brabant kiezen 10.461 studenten voor een technologische studie in 2021. Van alle landelijke technologie studenten start 8% in Zuidoost-Brabant. Van de startende technologie studenten in de regio studeert 29% op het mbo, 29% op het hbo en 42% op de universiteit.  In totaal studeren er meer dan 82.000 studenten in de regio, waarvan meer dan 33.000 studenten een technologische studie volgen.