Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Monitor vanaf nu in vorm van digitaal dashboard

Vandaag is de Brainport Monitor voor de veertiende keer verschenen. Vanaf heden heeft het de vorm van een volledig digitaal, actueel dashboard. De monitor geeft beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en andere geïnteresseerden inzicht in belangrijke indicatoren op het vlak van Innovatie, technologie & ondernemen, Talent en Leef- en vestigingsklimaat. De drie pijlers die ook in de Brainport Agenda centraal staan.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

23 december 2021

Vandaag is de Brainport Monitor voor de veertiende keer verschenen. Vanaf heden heeft het de vorm van een volledig digitaal, actueel dashboard. De monitor geeft beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en andere geïnteresseerden inzicht in belangrijke indicatoren op het vlak van Innovatie, technologie & ondernemen, Talent en Leef- en vestigingsklimaat. De drie pijlers die ook in de Brainport Agenda centraal staan.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

23 december 2021


Aan de hand van 30 grafieken geeft de monitor inzicht in onderwerpen als de innovatieve prestaties, economische vooruitgang en veranderende competitieve positie van de regio. Het online dashboard biedt interactief de mogelijkheid om verdiepende cijfers en achtergronden te vergelijken en inzichtelijk te krijgen. 

Highlights 2021 

Enkele highlights: 

  • De monitor laat zien dat de regionale economie in 2020 met 2,6% kromp als gevolg van de coronacrisis. In het eerste kwartaal van 2021 trok de regionale economie weer door met name de technologische industrie. 

  • Ook zien we dat de innovatieve prestaties van regionale bedrijven en organisaties op peil blijven. Zo investeert de regio €2,4 mld. aan R&D in 2018 en geeft het merendeel van de regionale bedrijven en kennisinstituten in 2020 aan dat de uitvoer van R&D-projecten ondanks de pandemie onverminderd is doorgegaan.  

  • De pandemie heeft wel degelijk ook een keerzijde voor industrie en kennisinstellingen. De monitor laat zien dat het aantal bedrijven en organisaties dat belemmeringen ondervindt in de bedrijfsvoering zowel landelijk als regionaal sinds het uitbreken van de pandemie is gestegen. In Brainport Eindhoven zijn er ten opzichte van de rest van het land bovengemiddeld veel bedrijven en organisaties die hebben aangeven last te hebben van tekorten aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. 

  • De bloeiende technologische industrie heeft daarnaast een onverminderde vraag naar talent. De druk op de arbeidsmarkt houdt aan en het tekort aan arbeidskrachten blijft regionale organisaties en bedrijven, belemmeren in hun bedrijfsvoering. Ook de tekorten op de woningmarkt en de druk op het voorzieningenniveau blijven aanhouden.  

Naast het online dashboard is ook een samenvatting beschikbaar. 

Het dasboard en de samenvatting zijn te vinden op www.brainporteindhoven.com/monitor