Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport in Bedrijf: Sunrise Medical

Donderdag 9 mei brachten raads- en collegeleden uit Helmond en medewerkers van Brainport Development een bezoek aan het Helmondse Sunrise Medical. Wethouder Jos van Bree hield een welkomstwoord, waarin hij het bedrijf loofde om hun goed georganiseerde LEAN-organisatie en de duurzame inzet van mensen, ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder gaf Van Bree aan dat het vinden en inzetten van de juiste arbeidskrachten een belangrijke uitdaging is, waar in Brainport Eindhoven door bedrijven, overheid en onderwijs gezamenlijk de schouders onder worden gezet. Gemeente Helmond is hier zeer actief in.

Geschreven door Brainport Eindhoven

16 mei 2019

Donderdag 9 mei brachten raads- en collegeleden uit Helmond en medewerkers van Brainport Development een bezoek aan het Helmondse Sunrise Medical. Wethouder Jos van Bree hield een welkomstwoord, waarin hij het bedrijf loofde om hun goed georganiseerde LEAN-organisatie en de duurzame inzet van mensen, ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder gaf Van Bree aan dat het vinden en inzetten van de juiste arbeidskrachten een belangrijke uitdaging is, waar in Brainport Eindhoven door bedrijven, overheid en onderwijs gezamenlijk de schouders onder worden gezet. Gemeente Helmond is hier zeer actief in.

Geschreven door Brainport Eindhoven

16 mei 2019


Paul van Nunen, directeur Brainport Development, maakte aan de hand van voorbeelden inzichtelijk op welke manier Brainport Eindhoven en de economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development werken voor (bedrijven in) Helmond. Hij noemde Sunrise Medical daarbij als bedrijf dat begon als een kleine startup met een briljant idee dat is uitgegroeid tot een volwassen organisatie die bijdraagt aan de kracht van de regionale economie. Dit illustreert dat de groei van de economie in de regio niet alleen voortkomt uit grote, bekende bedrijven maar juist ook de kleinere ondernemingen zoals deze.  

Wereldleider in rolstoelen en scootmobielen

Sunrise Medical is met 2.300 medewerkers wereldleider in ontwikkeling, ontwerp, productie en distributie van handbewogen en elektrische rolstoelen en van scootmobielen. Deze worden zowel standaard geleverd als met op maat gemaakte positioneringssystemen. De productiefabrieken zijn wereldwijd te vinden: in de Verenigde Staten, Mexico, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Polen, China en Nederland. De producten worden in meer dan 130 landen verkocht.

In Helmond is de vestiging gespecialiseerd in op maat gemaakte oplossingen. Geert Feron, Operations Manager van de Helmondse vestiging, geeft aan dat de vraag van gebruikers steeds specifieker wordt: mensen willen mobieler en zelfstandiger zijn. Dat vraagt om producten op maat. “We hebben een lange supply chain, maar kunnen binnen enkele dagen een compleet op maat gemaakt product afleveren. Dat komt door onze LEAN-filosofie.'', aldus Feron. Voor de hooggeconfigureerde rolstoelen en scootmobielen - dus met veel opties – is er veel kennis nodig. Daarom is er veel vraag naar de zogenaamde Willie Wortels: engineers die kunnen tekenen, tekeningen kunnen lezen en die goed met hun handen kunnen werken. Maar deze medewerkers zijn vaak moeilijk te vinden. Daarom heeft Sunrise Medical de samenwerking met scholen gezocht. Zo vinden ze beter geschikt personeel en is het bedrijf aan het verjongen.

Sunrise Medical en Brainport

Het is voor Sunrise Medical bijvoorbeeld een continue uitdaging om goede, technische mensen aan te trekken die op maat oplossingen kunnen leveren. Dat heeft er in het verleden voor gezorgd dat het bedrijf heeft deelgenomen aan enkele projecten van Brainport Development, zoals Lerend Leven en Experiment 50+ mismatch. Brainport Development richt als ‘stafbureau’ voor de regionale ontwikkeling de aandacht op het versterken van het innovatief MKB in de regio. In nauwe afstemming met de gemeente en Innovatiehuis De Peel worden MKB bedrijven actief benaderd bijvoorbeeld voor de toeleiding naar financiering en scholingsprogramma's, in de contacten met kennisinstellingen en andere bedrijven, voor bijvoorbeeld het vinden van stagiairs, of in de deelname aan handelsmissies en werkbezoeken, zoals recent die van Koning Willem-Alexander. 

SAMEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Op dit moment is in Brainport de campagne ‘Samen klaar voor de toekomst’ gestart, waar ook in Helmond veel aandacht aan wordt besteed, benadrukt burgemeester Blanksma. Om te zorgen dat bedrijven als deze niet vastlopen omdat er geen mensen zijn die het werk kunnen doen. Zo werkt Brainport voor Sunrise Medical en vice versa.