Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Eindhoven brengt bezoek aan Grenoble

Op 26, 27 en 28 juni heeft een delegatie van Brainport Eindhoven, High Tech NL, TU/e en de Topsector HTSM een bezoek gebracht aan Grenoble om de relaties met de hightech Franse regio aan te scherpen en te verkennen op welke onderwerpen nauwer samengewerkt kan worden. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 juni 2022

Op 26, 27 en 28 juni heeft een delegatie van Brainport Eindhoven, High Tech NL, TU/e en de Topsector HTSM een bezoek gebracht aan Grenoble om de relaties met de hightech Franse regio aan te scherpen en te verkennen op welke onderwerpen nauwer samengewerkt kan worden. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 juni 2022

Vertegenwoordigers van lokale en landelijke clusterorganisaties en kennisinstellingen hebben gesproken over de kansen die internationale innovatie samenwerking biedt en hoe positie van beide landen in Europa versterkt kan worden.

Een van de onderwerpen was de positie van Brainport en Grenoble in het Europese semicon landschap en welke best practices gedeeld kunnen worden over de begeleiding van startups, kennisvalorisatie, ontwikkeling van talent en het stimuleren van open innovatie.

De economische structuur van Grenoble kent veel gelijkenissen met die van de regio Eindhoven en naast de sterke positie van Grenoble in micro- en nano elektronica concentreert de regio zich op medische technologieën (medtech), hernieuwbare energie, chemie en machinebouw. De uitwisseling was gekoppeld aan IndTech, een conferentie over industriële technologieën die dit jaar in Grenoble plaatsvindt in het kader van het Frans voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Naast de inhoudelijke uitwisseling met Frankrijk is er een bezoek gebracht aan de STMicroelectronics frond-end productiefaciliteit in Crolles en aan Soitec, een belangrijke speler met de productie van halfgeleidermaterialen.

Medewerkers van het Innovatie Attaché Netwerk van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat waren aanwezig om de verbinding te leggen met het bezoek van het Nederlandse Kabinet aan Frankrijk afgelopen maart en de afspraken die daar gemaakt zijn omtrent het InnovatiePact dat beide nationale regeringen wensen af te sluiten. In het voorjaar van 2023 wordt een vervolgbezoek georganiseerd waarbij de Franse delegatie naar de Brainportregio komt.