Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Eindhoven al 10 jaar krachtige motor van economie Nederland

Brainport Eindhoven speelt met zijn hightech industrie een belangrijke en succesvolle rol in zowel de maakindustrie als de economie in Nederland. Dat blijkt uit de Brainport Monitor die vandaag voor de tiende keer wordt uitgebracht. In die tien jaar scoorde de regio een jaarlijks gemiddelde economische groei van 2,5%, tegenover het landelijk gemiddelde van 1,1%, ondanks de dubbele crisis in 2008 en 2013. Over 2016 is de groei zelfs 2,8%, ten opzichte van landelijk 2,2%.

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 oktober 2017

Brainport Eindhoven speelt met zijn hightech industrie een belangrijke en succesvolle rol in zowel de maakindustrie als de economie in Nederland. Dat blijkt uit de Brainport Monitor die vandaag voor de tiende keer wordt uitgebracht. In die tien jaar scoorde de regio een jaarlijks gemiddelde economische groei van 2,5%, tegenover het landelijk gemiddelde van 1,1%, ondanks de dubbele crisis in 2008 en 2013. Over 2016 is de groei zelfs 2,8%, ten opzichte van landelijk 2,2%.

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 oktober 2017


Vooral de cijfers op het gebied van innovatie steken schril af tegenover de rest van het land: van alle private uitgaven van R&D komt ruim een vijfde uit Brainport Eindhoven: het gaat dan om 1,7 miljard euro. Bijna een kwart van de top 30 R&D bedrijven komen uit Brainport Eindhoven. Vooral  Philips, ASML, NXP, DAF, VDL Groep, maar ook mkb-bedrijven zoals Neways en Sioux steken veel geld in R&D. Die innovatieve kracht is ook te zien in het aantal patenten. Alleen al de top 3 patentaanvragers uit de regio zijn goed voor bijna de helft van alle aanvragen uit Nederland. 

Werkgelegenheid

Brainport Eindhoven heeft met zijn hightech industrie een spilfunctie voor de Nederlandse economie en biedt daarmee interessante werkgelegenheid voor zowel ‘slimme koppen’ als ‘gouden handjes’. De arbeidsproductiviteit in de industrie is in de regio in tien jaar ruim tweeënhalf keer zo hard gegroeid als nationaal. In de regio zelf zijn 6000 banen bijgekomen en is de werkloosheid met 4000 gedaald, ook deze cijfers liggen boven het landelijke gemiddelde.

Internationaal

De hightech industrie is sterk gericht op de internationale markt. Voornaamste exportgoederen zijn machines en vervoermaterieel. De bedrijven in Brainport Eindhoven richten zich samen met de kennisinstellingen, zoals de TU/e op het oplossen van mondiale  vraagstukken op het gebied van health, mobility en energy. Brainport Eindhoven is goed voor ruim een vijfde van de totale Nederlandse export van deze goederen. In 2016 bedraagt de export 25,4 miljard euro, een toename van 10,7%. Tegenover het landelijk gemiddelde van 2,5%. Daarmee is Brainport Eindhoven de grote aanjager van de Nederlandse export.  

Brainport Monitor

De jaarlijkse Brainport Monitor biedt achtergronden en kennis over de innovatieve prestaties, economische vooruitgang en veranderende competitieve positie van Brainport Eindhoven voor een brede doelgroep van beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en andere geïnteresseerden. In deze tiende editie kijken we naar de ontwikkeling van Brainport Eindhoven over de afgelopen tien jaar op het gebied van innovatie, arbeidsmarkt, bedrijfsleven, vestigingsklimaat en leefomgeving. Deze monitor heeft een behoorlijke faam in Nederland opgebouwd.

Brainport Nationale Actieagenda

Om verdere groei mogelijk te maken moet het woon- en werkklimaat worden verbeterd. Brainport Eindhoven is met zijn hightech industrie van niveau een aantrekkelijke regio om in te werken, maar op dit onderwerp schieten de cijfers te kort, terwijl we zien dat dit een steeds bepalendere factor wordt in de keuze van bedrijven en talent voor een regio. Met de Brainport Nationale Actieagenda is het nieuwe kabinet een aanbod gedaan om het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid in overeenstemming te brengen met ons internationale prestatie- en ambitieniveau.