Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

‘Brainport biedt het onderwijs toegang tot de maatschappij'

“Brainport is meer dan alleen de bekende, grote hightech bedrijven. De kracht van deze regio zit ‘m vooral in kennisdeling en samenwerking, juist ook tussen kleinere ondernemers en met onderwijsinstellingen. Dat zijn allemaal olievlekjes die samenkomen”, aldus Elke Meulendijks, docent Art & Design bij het Geldropse Strabrecht College, waarvoor ze tevens de PR en social media op zich neemt. Om leerlingen en de ‘echte buitenwereld’ dichter bij elkaar te brengen, initieert ze samenwerkingsprojecten waarbij scholieren een opdracht uitvoeren voor lokale ondernemers. “Een leerproces voor beide kanten.”

Geschreven door Brainport Eindhoven

20 november 2018

“Brainport is meer dan alleen de bekende, grote hightech bedrijven. De kracht van deze regio zit ‘m vooral in kennisdeling en samenwerking, juist ook tussen kleinere ondernemers en met onderwijsinstellingen. Dat zijn allemaal olievlekjes die samenkomen”, aldus Elke Meulendijks, docent Art & Design bij het Geldropse Strabrecht College, waarvoor ze tevens de PR en social media op zich neemt. Om leerlingen en de ‘echte buitenwereld’ dichter bij elkaar te brengen, initieert ze samenwerkingsprojecten waarbij scholieren een opdracht uitvoeren voor lokale ondernemers. “Een leerproces voor beide kanten.”

Geschreven door Brainport Eindhoven

20 november 2018

Creatieve vaardigheden

Als Brainport School wil het Strabrecht College voeling houden met bedrijven in de omgeving, door lesstof uit de klas direct toe te passen in de praktijk. Zo breed mogelijk, dus ook vanuit het vak tekenen waarin Meulendijks lesgeeft. “Voor dit examenvak zijn niet alleen ontwerpende, creatieve vaardigheden van belang, sociale-, ict en samenwerkende competenties tellen net zo goed mee.” Daarom ging ze op zoek naar een Geldropse onderneming waarvoor haar leerlingen aan de slag konden met een opdracht om die talenten te ontplooien. Ze vond een goede match met Céline Sonneville van buro é, een winkel voor interieuradvies en – accessoires. Voor dat bedrijf gingen leerlingen Femke Geurts en Stephanie Beenders uit cluster m4 aan de slag met Photoshop, om een flyer te ontwerpen. Een succes voor beide partijen, want naast leermomenten deden de meiden een mooie aanvulling op hun portfolio op en een meer dan tevreden Sonneville heeft al een opdracht binnen dankzij de flyer.

Spiegel

Al is dat laatste zeker niet het uitgangspunt, benadrukt Sonneville. “Zo’n project gaat niet om de ondernemer, je moet dus ook niet teleurgesteld zijn als het eindresultaat onverhoopt tegenvalt. Het gaat erom dat je de leerlingen zelf iets laat leren en ontdekken.” Al gold dat in dit geval ook voor haarzelf als ondernemer. “De input van jonge mensen is zó leuk! Ze kijken nog heel vrij, zien geen obstakels. De vragen die ze stellen, zorgen ervoor dat je zelf ook weer over nieuwe dingen nadenkt. Bovendien houd je jezelf een spiegel voor als je hen dingen uitlegt. Het dwingt je om zelf met een andere, frisse blik naar dingen te kijken.” Volgens haar is zo’n toegankelijke houding heel belangrijk binnen dergelijke samenwerkingen. Dat beaamt Meulendijks: “Een ondernemer moet aanvoelen wat de beste aanpak is voor de betreffende leerlingen. Op die manier kun je ze ook echt iets overbrengen.”

Connectie

Dat blijkt in dit geval goed gelukt, getuige het enthousiasme bij leerlingen Femke en Stephanie. “Het was een superleuke opdracht om te doen, heel anders omdat het voor een bedrijf was. Dan wordt het eindresultaat ook echt gezien”, vertelt Femke. Een goede ervaring dus, zeggen de meiden, waarmee ze bovendien nieuwe dingen leerden. “Ik wist niet dat je zo superveel kunt met Photoshop, daar wil ik nog wel meer over leren”, aldus Stephanie. Ze zien beide ook zeker het nut in van de connectie met het lokale bedrijfsleven. “Je leert om goed naar klanten te luisteren en je bent beter op de hoogte van wat er allemaal in het dorp te vinden is.” 

Zichtbaar

Dat laatstgenoemde aspect benadrukt ook Sonneville. “De meeste leerlingen van het Strabrecht College  groeien hier op. Voor ons als lokale ondernemers is het daarom belangrijk dat ze een binding houden met hun regio. En dat wij zichtbaar zijn voor hen, zodat ze niet alleen maar naar de grote stad of bedrijven willen.” Daarnaast wijzen zij en Meulendijks op andere olievlekjes die dankzij zo’n samenwerking samenkomen. “Ondernemers die meedoen aan deze projecten leren elkaar beter kennen, de ouders en vrienden van leerlingen komen in aanraking met die ondernemingen en zo gaat het van mond tot mond. Dat blijft de beste reclame.” 

Brainpoort

Al zit de grootste winst toch echt in de ontwikkeling die je bij de scholieren ziet, zeggen beide initiatiefnemers instemmend. “Ze leren wat een bedrijfsplan is, bedenken zelf onderzoeksvragen, doen nieuwe praktische skills op en maken iets dat ze aan hun persoonlijke portfolio kunnen toevoegen, waarmee ze op het mbo, zoals bijvoorbeeld het  St Lucas of de Rooi Pannen, makkelijker  toegelaten worden.” Sonneville: “Dat is voor mij echt Brainport, of ik noem het liever Brainpoort; toegang tot de maatschappij voor het onderwijs.”