Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

‘Als je iets komt brengen, dan is er genoeg te halen’

Interview met Freek de Bruijn van RAI Vereniging en Geert van Seggelen van Brainport Development.

Geschreven door Brainport Eindhoven

29 maart 2023

Interview met Freek de Bruijn van RAI Vereniging en Geert van Seggelen van Brainport Development.

Geschreven door Brainport Eindhoven

29 maart 2023


Leg even uit wie jullie zijn?

Mijn naam is Freek de Bruijn. Ik werk ruim drieënhalf jaar bij de RAI Vereniging als programmamanager bij de sectie Automotive Industry NL. In deze rol bied ik ondersteuning aan bedrijven en kennisinstellingen in de automotive industrie, en fungeer ik als verbindende schakel tussen de verschillende partijen.

RAI Vereniging is een brancheorganisatie voor de mobiliteitsindustrie, dus we komen op voor de belangen van onze leden. De transitie naar zero-emissie is een van de doelstellingen in de HTSM Automotive Roadmap 2020-2030 voor de komende jaren. Daarnaast willen we als Nederland technologie-onafhankelijk zijn. Daarom richten wij ons als vereniging op alle mogelijkheden om de duurzame mobiliteitsdoelen te bereiken, en het toekomstig verdienvermogen van onze leden te borgen. Elke vorm van transport vereist een specifieke aandrijving gebaseerd op capaciteit, bereik of gewicht. We kijken daarom naar het brede pakket aan oplossingen; van de ontwikkeling van innovatieve batterijpakketten tot en met het gebruik van waterstof of e-fuels.

Een paar jaar geleden zijn we samen met Brainport Development het programmabureau Green & Smart Mobility gestart. Ons doel is om het toekomstig verdienvermogen van Nederland veilig te stellen, met als belangrijke randvoorwaarde het realiseren van maatschappelijke doelen en ervoor te zorgen dat iedereen kan meeprofiteren. Waar Brainport een sterk regionaal netwerk omvat, zijn wij als RAI Vereniging nationaal georiënteerd. Binnen dit programma werken we samen met meer dan zestig partners aan de transitie naar zero-emissie.

We zien dat organisaties moeten én willen samenwerken om de transitie van fossiel naar duurzaam te kunnen maken. Over de hele waardeketen, maar ook tussen sectoren die eerder nooit hebben samengewerkt. Wij faciliteren deze samenwerkingen.

Mijn naam is Geert van Seggelen en ik ben programmamanager mobiliteit bij Brainport Development. Binnen mijn team werken we aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio. Dit doen we door samen met de nationale overheid, provincie en gemeenten te investeren in nieuwe OV-banen, snelfietspaden, mobiliteitshubs en betere spoorverbindingen. Daarnaast richten we ons op innovatiebevordering, waarbij we het hele proces coördineren van consortiumvorming, opstellen van projectplannen, indiening en bij gunning ook de uitvoering van de projecten. Hier ben ik zelf vooral op gefocust.  
De onafhankelijke rol die we in deze projecten hebben is belangrijk. Als neutrale partij kunnen we partners aanspreken op verantwoordelijkheden zonder dat een eventuele klant-leverancier relatie in het geding is. Maar ook de communicatie richting de overheid en de controle op de juiste besteding van de publieke middelen nemen wij op ons. De partners moeten zich kunnen focussen op de inhoud en innovatie, wij faciliteren alles daaromheen. 

Ondanks dat we in de Brainport Regio een unieke groep aan bedrijven met wereldspelers hebben, merken we dat we het nooit alleen kunnen. Daarom blijven we nationaal en internationaal zoeken naar strategische samenwerkingen. De kracht van de samenwerking met de RAI Vereniging is dat we makkelijker op kunnen schalen richting een landelijk niveau, door dit netwerk te koppelen aan de hightech maakindustrie uit de Brainport regio. Daardoor ontstaat nationale slagkracht.

Wat is het doel van programmabureau Green & Smart Mobility?

Zoals gezegd is het ons doel om het toekomstig verdienvermogen van Nederland veilig te stellen, met als belangrijke randvoorwaarde het realiseren van maatschappelijke doelen en te zorgen dat iedereen kan meeprofiteren. Dit realiseren we door voor de belangrijke technologische ontwikkelingen, de nationale waardeketen dichter bij elkaar te brengen, om zo internationaal sterker gepositioneerd te zijn.

In deze mondiale markt waar de concurrentie steeds groter wordt, kun je samen een vuist maken door je te specialiseren. De rest van de wereld richt zich bijvoorbeeld vooral op elektrificatie van personenvervoer, met grote productievolumes en een hoge mate van automatisering. Het gat in de markt dat we als Nederland kunnen oppakken, is het maken van batterijmodules en -pakketten voor specifieke toepassingen waarop de wereldwijde productieketen nog niet georganiseerd is. Denk aan bussen, trucks, industriële voertuigen/machines, vliegtuigen en schepen. We hebben in Nederland met partijen als VDL, DAF en Damen veel sterke spelers op dit gebied, die allemaal de uitdaging hebben om te verduurzamen.

Europa en Amerika zijn tot inzicht gekomen dat een te grote afhankelijkheid van andere landen onwenselijk is voor de toekomst. Met onderzoek in batterij- en waterstoftechnologie bouwen we nationaal kennis op om productie ook lokaal te kunnen behouden. Concreet wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het realiseren van productielijnen voor batterijmodules en -pakketten en de ontwikkeling van waterstofverbrandingsmotoren en brandstofcelsystemen. 

We krijgen daardoor een nieuw soort maakindustrie, gebaseerd op de unieke hightech kennis die we hebben op het gebied van bijvoorbeeld de semicon industrie. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid van Nederland. Van bepaalde materialen zal je altijd een vorm van afhankelijkheid houden. Maar ook dit wordt met innovatieve materiaalkeuzes minder. De komende jaren is het verbeteren van recyclingtechnieken hierin belangrijk. Door productie en afzet in Europa te houden, blijven de batterijen en materialen daarmee ook binnen onze grenzen.

Goedkoper en beter kunnen recyclen is cruciaal voor de hele business case en de materiaalafhankelijkheid van Europese bedrijven.

Wat gaan jullie doen om dit te realiseren?

We brengen een versnelling aan en intensiveren de samenwerking. Ook zonder ons zouden bedrijven bepaalde innovaties ontwikkelen en samenwerken. Maar niet in deze omvang. Ook zie je dat samenwerking tussen startups en MKB met grootbedrijven en kennisinstellingen beter wordt. Het kunnen leren van de grotere spelers is belangrijk voor de groei van startups en MKB.

Andersom helpt het grootbedrijven om vernieuwend te denken. Als een bedrijf alleen wil deelnemen voor de subsidie raden wij dit altijd af. Zoek naar de zaken die op de HTSM Roadmap Automotive staan, maar waarvoor samenwerking nodig is en het nodig is om een stuk onrendabele top te financieren. Op deze manier helpen de projecten om versneld tot de markt te komen, en weet je dat de bedrijven duurzaam door blijven investeren in de technologie.

Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen Heliox en Albert Heijn. Heliox ontwikkelt megawatt snelladers, waarmee je binnen 20-40 minuten een truck kan opladen. Door dit soort technologische innovaties binnen het project te koppelen aan organisatorische aspecten zoals logistieke planning, maak je impact en breng je eindgebruiker en ontwikkelaars bij elkaar. Zo’n laadfaciliteit moet vervolgens geïntegreerd worden in een energiesysteem. Dus we betrekken partijen in de energiesector. Ook cyber security speelt een belangrijke rol. Dus zorgen we ervoor dat partijen met die expertise worden aangesloten. Uiteindelijk bouw je op deze manier het consortium dat elkaar aanvult in de waardeketen, en gezamenlijk tot de gewenste impact komt.  

Wat is de impact op Nederland en de rest van de wereld?

We zorgen voor een versnelling in het realiseren van maatschappelijke doelen. Een duurzamer, veiliger en beter functionerend mobiliteitssysteem. Minder uitstoot, minder verkeersongevallen en minder files.

Inclusief een duidelijk plan hoe we over tien jaar geld verdienen. Met posities in de waardeketen waar de wereld naar Nederland kijkt voor de oplossing. De unieke positie van ASML is hiervan het perfecte voorbeeld. Het is niet haalbaar op alle facetten binnen Automotive, maar op aspecten zoals de verduurzaming van zwaar transport, laadinfrastructuur en chiptechnologie hebben we als Nederland een koploperspositie. Het feit dat een partij als Milence -dat als doel heeft om heel Europa te voorzien van 1.700 snellaadpunten voor vrachtwagens-, zich in Nederland vestigt is hiervan een belangrijk signaal.

Wat is er nodig om de transitie tot een succes te maken?

Als Nederlandse overheid én bedrijfsleven, moeten we beseffen dat deze transitie een enorme systeemverandering vereist.

En dat je dit niet vanuit een enkel project of een beperkt aantal partners kunt doen. De hele waardeketen moet mee. Dit is alleen te realiseren als je meerjarig, programmatisch toewerkt naar je lange termijndoelen. Structurele projecten die elke keer een nieuw element pakken uit de puzzel en samen zorgen voor een succesvolle transitie. Als programmabureau Green & Smart Mobility bieden we deze programmatische coördinatie. Door samen met de Nederlandse overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handschoen op te pakken, kunnen we het verschil maken. We staan daarin altijd open voor nieuwe samenwerkingen, want als je iets komt brengen dan is er genoeg te halen. Wat is jouw positie in de waardeketen en hoe vul jij de bestaande samenwerking aan? Wanneer je dat duidelijk kunt overbrengen kunnen wij je verbinden aan de juiste partners in ons netwerk.

Verder kennismaken? Bezoek ons op de Automotive Week 16-19 April

Van 16 tot en met 19 april organiseren we de Automotive Week op de Automotive Campus. Deze samenwerking van de gemeente Helmond en Eindhoven, de provincie, RAI Vereniging, Brainport Development en toonaangevende industriële bedrijven en kennisinstellingen resulteert in een groot evenement dat om het jaar plaatsvindt. Hiervoor nodigen we nationale en internationale partners uit om ze te laten zien wat we hier doen, én hoe ver we zijn. Alle facetten komen daarbij aan bod; leiders in de industrie presenteren waar ze naar toe gaan, vanuit de overheid wordt het beleid gepresenteerd en er zijn demo’s te zien en te ervaren, zoals de nieuwste trucks, personenauto’s en installaties. Het is belangrijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Tijdens de Automotive Week worden samenwerkingen nog meer gevormd. Ook doordat het ecosysteem samenkomt en daardoor nieuwe verbindingen worden gelegd. 

Onder de naam Green & Smart Mobility wordt samengewerkt in twee innovatieprogramma’s op het gebied van elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Wil je meer weten?

Bezoek de Automotive Week van 16 tot 19 april 2023!

Programmabureau Green & Smart Mobility