Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Alle seinen op groen voor (internationale) OV-ambities Brainport Nationale Actieagenda

Vanaf Eindhoven in sneltreinvaart naar de kerstmarkt in Düsseldorf, zonder file? Vanaf 2025 kan het, is de planning. De stationsomgeving van Eindhoven moet uitgroeien tot een internationaal knooppunt. Onder de noemer ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’ investeren rijk, regio en partners in het spoor, het regionale openbaar vervoer, het station zelf en de stedelijke ontwikkeling eromheen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

23 november 2018

Vanaf Eindhoven in sneltreinvaart naar de kerstmarkt in Düsseldorf, zonder file? Vanaf 2025 kan het, is de planning. De stationsomgeving van Eindhoven moet uitgroeien tot een internationaal knooppunt. Onder de noemer ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’ investeren rijk, regio en partners in het spoor, het regionale openbaar vervoer, het station zelf en de stedelijke ontwikkeling eromheen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

23 november 2018


In 2017 reserveerden rijk en regio daarvoor samen al een startkapitaal van 20 miljoen euro voor de internationale spoorverbinding Eindhoven – Düsseldorf, een hoogwaardige OV-verbinding met Eindhoven Airport, de Brainport Industries Campus en Woensel (HOV-3) en een ondergrondse fietsenkelder aan het Stationsplein voor 4000 fietsen. Dit jaar komt daar nog eens 38 miljoen euro bovenop, hebben rijk en regio tijdens het jaarlijks Bestuurders Overleg MIRT (BO MIRT) afgesproken. Het rijk neemt daarvoor de helft voor zijn rekening. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven de andere helft. 

In 2019 gaan partijen samen aan de slag met de uitwerking en voorbereiding van deze projecten. In het voorjaar van 2019 staat de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst gepland. Hiermee is de meerjarige samenwerking aan het totale programma Eindhoven Internationale Knoop XL verzekerd.

Stationsomgeving

In Eindhoven is veel behoefte aan woonruimte. Een flink deel van die woningen komt, dat is een onderdeel van het bovengenoemde programma, in de stationsomgeving. De eerste stap is de ontwikkeling van District E, aan de zuidzijde van het station. Hierbij wordt ook het openbaar gebied opnieuw ingericht mét veel ruimte voor fiets en voetgangers. In de toekomst kunnen mensen ook wonen en werken in een prettig verblijfsgebied rondom de Fellenoord, aan de noordzijde van het station. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er onder andere aanpassingen en investeringen nodig in busstation Neckerspoel, de Fellenoord, de Ring en station Eindhoven. De gemeente werkt aan de hele verbetering en ontwikkeling van het hele gebied tussen het Philips Stadion en De Dommel. Die plannen worden komende tijd verder uitgewerkt. 

“We zijn samen met het Rijk en de regio al langer bezig om ervoor te zorgen dat de economische kracht van Brainport Eindhoven behouden blijft. De afspraken rondom de ontwikkeling van het station en de stationsomgeving in Eindhoven staan niet voor niets in de Brainport Nationale Actieagenda. Ontzettend mooi hoe alle plannen nu echt van de grond komen.” 

Burgemeester John Jorritsma

Bereikbaarheid Brabant

Het rijk en de provincie Brabant hebben nog meer concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Vorig jaar waren er al afspraken gemaakt over de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught en de snelle aanpak van de A58 tussen Breda en Tilburg. Daar komen nu onder andere de gedeeltelijke verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Asten en de aanpak van de N65 tussen Vught en Haaren bij. 

Een volledig overzicht van alle gemaakte afspraken voor het hele land is te vinden in een brief waarmee minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer informeren.

“De afspraken die we vorig jaar al hebben gemaakt, worden nu ook financieel verankerd. Dankzij de goede samenwerking met provincie en Rijk via de Brainport Nationale Actieagenda. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat het voor alle inwoners en bedrijven in de regio goed nieuws is als de bereikbaarheid van onze regio verbetert. Internationaal maar zeker ook voor de fiets, via het OV en de wegen rondom Eindhoven. Daar hebben we allemaal dagelijks profijt van.” 

Wethouder Stijn Steenbakkers