Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

5 vragen over slimme mobiliteit

‘Slim een duurzame loper uitrollen voor mensen die van A naar B willen’

Dit is een serie interviews aan de hand van vijf vragen over de belangrijkste thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda. Deze keer: slimme mobiliteit, met aan het woord Lot van der Giessen, verkeersadviseur smart mobility van gemeente Eindhoven.

Geschreven door Brainport Eindhoven

02 augustus 2018

‘Slim een duurzame loper uitrollen voor mensen die van A naar B willen’

Dit is een serie interviews aan de hand van vijf vragen over de belangrijkste thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda. Deze keer: slimme mobiliteit, met aan het woord Lot van der Giessen, verkeersadviseur smart mobility van gemeente Eindhoven.

Geschreven door Brainport Eindhoven

02 augustus 2018


Wat is slimme mobiliteit?

“Mensen snel, zonder oponthoud, van A naar B laten reizen met de inzet van informatie- en communicatietechnologie. Neem ‘intelligente’ verkeerslichten die communiceren met auto’s, voetgangers en fietsers, deze al van verre zien aankomen, anticiperen op de verkeerssituatie en voor een vlotte en veilige doorstroom zorgen. Slimme mobiliteit draagt ook bij aan duurzaamheid. Zo loopt er een experiment met een smartphone app waarmee je als fietser groen licht krijgt richting stadscentrum, wat het aanlokkelijk maakt de auto te laten staan. Na eerste positieve resultaten hiermee in Den Bosch onderzoeken we de toepasbaarheid voor Eindhoven. Deze app is een goed voorbeeld bovendien van hoe écht slimme mobiliteit uitgaat van gebruikers: de kunst is om de loper voor hen uit te rollen, op zo’n manier dat ze werkelijk geholpen zijn en daardoor gewenst gedrag vertonen. Slimme mobiliteit draait, kortom, om het aanreiken van de beste, liefst duurzame vervoersopties voor een af te leggen traject. Waar we in Brainport Eindhoven bijvoorbeeld naartoe willen voor reizigers met een stedelijke bestemming, zijn Smart Hubs: transitpunten aan de rand van steden waar ze hun weg kunnen vervolgen met (elektrische) deelauto’s en  -fietsen en shuttlediensten, afhankelijk van hun wensen en behoeften. Idealiter zetten ze een adres en aankomsttijd in hun agenda, waarop de route, reistijd en te nemen vervoersmiddelen zich automatisch ontvouwen. Technologisch kan dat. Het ligt in het verlengde van smartphone gebruik en bestaande online marktplaatsen voor deelvervoer.”

Wat is de meerwaarde van slimme mobiliteit?

“Belangrijk voor Brainport Eindhoven is: werkgevers hier hebben mensen van buiten de regio nodig om hun vacatures vervuld te krijgen. Gelden we als een goed bereikbare regio met bereikbare woon-werkverbindingen, dan gaat daar wervingskracht vanuit. Om dezelfde reden werken we aan een mooie, leefbare omgeving waar mensen willen wonen. Maar door verdere verstedelijking slinkt de ruimte. Dat terwijl we asfalt en bestrating ook nog eens moeten terugdringen en verruilen voor begroeiing om de grote hoeveelheden regenwater op te vangen die extremer weer meebrengt. Kunnen we auto’s nu al moeilijk kwijt, straks helemaal niet meer. Je ziet: slimme mobiliteit is nodig vanuit een heel breed perspectief!”

Waarom past slimme mobiliteit in Brainport Eindhoven?

“De oorsprong van navigatietechnologie ligt in Brainport Eindhoven, met Here en TomTom als bekende grondleggers. Daarnaast kent de regio een enorme concentratie automotive bedrijven. Het gaat om grote namen als DAF, VDL Group en NedCar  en daaraan verknoopte kleinere spelers, inclusief steeds meer in en rond Eindhoven gevestigde ICT-bedrijven die kansen pakken op de markt voor ‘slimmer rijden’. Al met al bevindt zich in Zuidoost-Nederland het grootste deel van de Nederlandse automotive sector. En last but not least hebben we relevante kennis- en innovatie hotspots in huis zoals de Automotive Campus in Helmond en TU/e.”

Wat gebeurt er nu al goed in de regio op het gebied van slimme mobiliteit?

“We werken in de regio goed samen en weten elkaar goed te vinden. Onder andere binnen SmartwayZ.NL, een bereikbaarheidsprogramma voor Zuid-Nederland dat steunt op een alliantie van overheden, markt- en kennispartijen. De kracht van dit programma zit ‘m in het verder brengen van mobiliteitsinnovaties op alle niveaus, met mogelijkheden voor kleinschalig testen, testen in een echte omgeving met echte gebruikers,  verder opschalen en een daadwerkelijke marktintroductie. SmartwayZ.nl ondersteunt, zeg, de starter met een deelfietsplan, tot en met volwassen aanbieders van mobiliteitsdiensten en -concepten. Onlangs bijvoorbeeld, is een innovatief bedrijf gecontracteerd om aan de slag te gaan met een betere doorstroom en CO2-reductie op de route A2 Weert-Eindhoven. Graag noem ik nog een ander mooi resultaat van hoe Brainport Eindhoven aan de weg timmert op het gebied van slimme mobiliteit: de organisatie dit jaar namens Nederland van het prestigieuze, Europese ITS Smart Mobility congres.”

Wat is er nog meer nodig om slimme mobiliteit van de grond te krijgen?

“Dat we niet te veel tegelijk willen realiseren. Er liggen meer  kansen dan we in één keer kunnen oppakken. Effectiever is keuzes maken en scherpe doelen stellen, met oog voor waar specifieke sterktes liggen. Zo is het prima dat Helmond zich richt op connected en autonoom rijden en Eindhoven op ‘mobility as a service’, om vervolgens opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen. Omdat slimme mobiliteit alleen werkt vanuit een gebruikersgedreven benadering, is het zaak gebruikers van begin af aan te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard moet je die dan wel tot je beschikking hebben. Een mooi begin hebben we wat dat betreft: een ‘kaartenbak’ van zo’n 5700 mensen die willen deelnemen aan proeven. De ambitie is om uit te groeien naar 15.000, daarom is iedereen welkom om zich aan te melden, dat kan via  https://www.smartwayz.nl/nl/reizigers/doe-mee/!”