Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

5 vragen over Internationale Knoop XL

Brainport Eindhoven is bezig met een indrukwekkende groeispurt. De sterke combinatie van technologie, design en kennis trekt nieuwe bedrijven en zorgt voor veel extra banen – ook buiten genoemde sectoren. De regio groeit en bloeit. Tijd om ook de stationsomgeving daarop aan te passen. Ronald Rijnen, strategisch adviseur stadsontwikkeling bij de gemeente Eindhoven, vertelt hoe.

Brainport Eindhoven is bezig met een indrukwekkende groeispurt. De sterke combinatie van technologie, design en kennis trekt nieuwe bedrijven en zorgt voor veel extra banen – ook buiten genoemde sectoren. De regio groeit en bloeit. Tijd om ook de stationsomgeving daarop aan te passen. Ronald Rijnen, strategisch adviseur stadsontwikkeling bij de gemeente Eindhoven, vertelt hoe.

Dit is een serie over de belangrijkste thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda. Vandaag: Internationale Knoop XL - plannen voor een stationsgebied van internationale allure.

1. Wat is Internationale Knoop XL?

“Internationale Knoop XL omvat het gebied van grofweg het PSV-stadion in het westen tot aan de Dommel aan de oostkant. Nu wonen hier nog zo’n tweehonderd mensen, de komende jaren zal dit groeien naar 15.000. Het zal een plek worden voor wonen, werken, ontmoeten en verblijven. Waar je prettig aankomt met de trein en makkelijk doorreist naar huis, werk, vliegveld of internationale bestemming. Een knooppunt met goede trein- en busverbindingen dus.

Internationale Knoop XL zal een autoluw gebied worden met veel groen. Dat geeft een prettige, parkachtige uitstraling, maar is ook belangrijk voor de waterafvoer. Het stationsgebied is het laagste deel van de stad en kampt nu al met ‘hittestress’. Voldoende beplanting is nodig voor klimaatbeheersing en waterberging.”

Dit is een serie over de belangrijkste thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda. Vandaag: Internationale Knoop XL - plannen voor een stationsgebied van internationale allure.

1. Wat is Internationale Knoop XL?

“Internationale Knoop XL omvat het gebied van grofweg het PSV-stadion in het westen tot aan de Dommel aan de oostkant. Nu wonen hier nog zo’n tweehonderd mensen, de komende jaren zal dit groeien naar 15.000. Het zal een plek worden voor wonen, werken, ontmoeten en verblijven. Waar je prettig aankomt met de trein en makkelijk doorreist naar huis, werk, vliegveld of internationale bestemming. Een knooppunt met goede trein- en busverbindingen dus.

Internationale Knoop XL zal een autoluw gebied worden met veel groen. Dat geeft een prettige, parkachtige uitstraling, maar is ook belangrijk voor de waterafvoer. Het stationsgebied is het laagste deel van de stad en kampt nu al met ‘hittestress’. Voldoende beplanting is nodig voor klimaatbeheersing en waterberging.”

Impressie van het nieuwe Dommeltunneltje

Impressie van het nieuwe Dommeltunneltje

Impressie van het nieuwe Dommeltunneltje

2. Welke meerwaarde heeft Internationale Knoop XL/waarom is het nodig?

“De grootste uitdaging van deze regio is het vinden van talent, de ‘slimme koppen en gouden handjes’. Het zijn mensen die op zoek zijn naar inhoudelijk zinnig en uitdagend werk, maar ook naar een grootstedelijke woon- en werkomgeving. Op dat laatste punt hebben we nog een slag te maken. Het is tijd dat de regio de internationale allure krijgt die past bij onze rol als voorloper op het gebied van technologie en design.”

3. Waarom past dit juist goed in Brainport Eindhoven?

“De kracht van deze regio is samenwerking. Kijk naar de High Tech Campus, de TU/e Campus, Strijp-S en T en straks ook de Brainport Industries Campus. Het zijn stuk voor stuk plekken waar veel energie wordt gestoken in het ontmoeten van nieuwe mensen. Waar medewerkers worden uitgedaagd om onverwachte samenwerkingen aan te gaan, omdat juist die leiden tot innovaties.

Dat is ook het uitgangspunt van de Internationale Knoop XL. Mensen van allerlei komaf passeren dagelijks dit gebied. In plaats van alleen komen en gaan, zal dit een omgeving zijn waar je langer kunt verblijven. Waar je een congres bezoekt, met collega’s afspreekt en ervaart wat de kracht van Brainport Eindhoven is.”

4. Wat is er nog nodig voor de realisatie van Internationale Knoop XL?

“Er moet nog een aantal knopen worden doorgehakt. Wat doen we bijvoorbeeld met de bussen aan de noordzijde? Het kan zijn dat die daar blijven, maar ook dat de locatie van het busstation iets opschuift. Ook zijn er financieringsvraagstukken. Wie gaat welke kosten dragen? In het najaar vindt er een bestuurlijk MIRT-overleg ('Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) plaats, dat meer duidelijkheid moet geven. In het kader van de zogenaamde Regio-envelop zijn we met het Rijk ook aan het praten over de financiering van een nieuw congrescentrum.

Naast ruimtelijke aanpassingen zetten we in op betere vervoersverbindingen. We richten onze pijlen allereerst op een directe treinverbinding met Düsseldorf, maar ook steden als Aken en Luik zijn voor ons belangrijk."

De nieuwe Dommelentree, gezien vanuit de TU/e

5. Wat gaat er nu al goed in de regio op dit gebied?

“Internationale Knoop XL is gelukkig geen toekomstplan, maar iets wat nu al in uitvoering is. Met de komst van het Student Hotel, de oplevering van de nieuwe stationshal en de bouw van het duurzame Rabobank kantoor aan de Fellenoord zijn de eerste stappen gezet. Eind volgend jaar zal aan centrumzijde het District E project in aanbouw gaan. Vernieuwing van het Stationsplein met drie hoge woontorens met publieke functies op de begane grond en een fietsenkelder voor 5000 fietsen. Op langere termijn zal gewerkt worden aan een nieuw beurs- en congresgebouw en een extra stationsingang (de Dommel entree) met directe verbinding naar de Technische Universiteit. In alle onderdelen van het plan zullen veel extra woningen worden gerealiseerd.”