Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

26 projecten Regio Deal geven enorme impuls aan Brainport Eindhoven

In het Bestuur van stichting Brainport werd op 17 maart 2022 de voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven over 2021 vastgesteld. Een rapportage waarin wordt teruggeblikt op vier jaar Regio Deal Brainport Eindhoven. Een periode waarin we er als regio in slaagden 26 ambitieuze projecten met een gezamenlijke waarde van ruim 370 miljoen euro uit te werken en van cofinanciering te voorzien. Hoewel de projecten nog vier jaar de tijd hebben voor de uitvoering zien we nu al de eerste veelbelovende en soms ook tastbare resultaten. Met de Regio Deal geeft Brainport Eindhoven een enorme impuls aan het voorzieningenniveau, het aantrekken en behouden van talent en nieuwe maatschappelijke innovaties die van betekenis zijn voor de regio en ver daarbuiten.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

31 maart 2022

In het Bestuur van stichting Brainport werd op 17 maart 2022 de voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven over 2021 vastgesteld. Een rapportage waarin wordt teruggeblikt op vier jaar Regio Deal Brainport Eindhoven. Een periode waarin we er als regio in slaagden 26 ambitieuze projecten met een gezamenlijke waarde van ruim 370 miljoen euro uit te werken en van cofinanciering te voorzien. Hoewel de projecten nog vier jaar de tijd hebben voor de uitvoering zien we nu al de eerste veelbelovende en soms ook tastbare resultaten. Met de Regio Deal geeft Brainport Eindhoven een enorme impuls aan het voorzieningenniveau, het aantrekken en behouden van talent en nieuwe maatschappelijke innovaties die van betekenis zijn voor de regio en ver daarbuiten.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

31 maart 2022


De gedachte achter de Regio Deals die het Rijk in 2018 met dertig regio’s sloot was dat sterke regio’s bijdragen aan een veerkrachtige samenleving. De Regio Deal Brainport Eindhoven behoorde tot de eerste drie van Nederland als financiële uitwerking van de mainportstatus van Brainport Eindhoven die was afgesproken in het regeerakkoord van het toenmalige kabinet.  

Ontwikkeling van innovaties voor maatschappelijke uitdagingen

Brainport Eindhoven beschikt over een toekomstbestendige economie waarbij kennis en innovatie dienen als brandstof. Om de regionale economie duurzaam te houden is vanuit de Regio Deal daarom in eerste instantie geïnvesteerd in waarin we sterk zijn: het ontwikkelen van innovaties voor maatschappelijke vraagstukken. Een aantal voorbeelden van projecten zijn slimme mobiliteitsconcepten,geïntegreerde fotonica, Eindhoven Engine– kraamkamer voor innovatieprojecten- en oplossingen voor complexe stedelijke vraagstukken.  

Aantrekken en behouden van talent 

Voor een kennisintensieve regio als Brainport is de aanwas en het behoud van gekwalificeerd talent onmisbaar. Daarom werd vanuit de Regio Deal ook gericht geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd talent voor nu en in de toekomst. Door te investeren in innovatief onderwijs bijvoorbeeld, de zichtbaarheid van start-ups te vergroten en internationaal talent aan te trekken. 

Investeringen in een goed voorzieningenniveau 

Het aantrekken en behouden van talent vraagt bovendien om een goed voorzieningenniveau. Ook daarin werd vanuit de Regio Deal geïnvesteerd. De eerste opbrengsten zijn inmiddels zichtbaar, tastbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Denk aan het Urban Sportpark, Area51, het Futurelab in het Evoluon, Ateliers & Makerspaces, samenwerkende regionale culturele podia en ga zo maar door.  

Mooie resultaten maar ook aanzienlijke uitdagingen voor regio 

John Jorritsma, voorzitter van de stichting Brainport kijkt met trots terug op het vierde jaar van de Regio Deal Brainport Eindhoven. “Gelijktijdig staan we als regio voor aanzienlijke uitdagingen. Zo staan de regionale woningmarkt, bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg onder druk. We blijven daarom inzetten op het ontwikkelen van innovaties die oplossingen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Oplossingen die in de eigen regio en ver daarbuiten worden toegepast bij de energietransitie, groene mobiliteit, gezondheidszorg en digitalisering.”  

Investeren in innovatie en brede welvaart blijft nodig 

“In de toekomst gaan we als regio zeker niet achteroverleunen. We zijn dan ook verheugd dat de doorontwikkeling van de mainportstatus van Brainport Eindhoven in het nieuwe coalitieakkoord is genoemd. Ik ben enthousiast over de kansen die dat biedt. We gaan graag met het Rijk in gesprek over hoe we verder kunnen investeren in technologie en de brede arbeidsmarkt om iedereen een kans te geven. Daarnaast gaan we met het Rijk aan de slag voor woningen, voorzieningen en infrastructuur. De hand is aan de ploeg om papier om te zetten in investeringen en brede welvaart voor iedereen.”  

De volledige voortgangsrapportage en meer informatie over de Regio Deal Brainport Eindhoven is te vinden op brainporteindhoven.com/regio-deal