Sluiten Close
Sluiten Close

Partnerfonds Brainport Eindhoven

Nieuwsbrief 2

De laatste achtergrondverhalen, interviews en updates van projecten

Voorwoord door Staf Depla, voorzitter Partnerfonds

We zijn gestart! 6 maanden geleden kwam het bestuur voor het eerst bij elkaar. En nu loopt het eerste ‘Samen sterk bij Geldzorgen’ programma van Impact040 en het Partnerfonds bij Van der Valk Hotel Eindhoven en VDL groep. Binnenkort starten we ook bij de sociale werkbedrijven Ergon in Eindhoven en Senzer in Helmond.

Samen met Hans Martin Don, Jennifer van der Leegte, Marije Rhebergen, Hesam Fahimi en Angélique Bellemakers vormen we het bestuur van Partnerfonds. Vandaag vertelt Jennifer waarom het geldzorgenprogramma zo belangrijk is.  Niet alleen voor de medewerkers van VDL, maar voor alle inwoners in deze regio. En als u de reacties leest van de eerste training bij VDL Bus Chassis dan begrijpt u waarom het bespreekbaar maken van geldzorgen het begin is van de oplossing. Medewerkers staan er niet alleen voor. Samen staan we sterk.

Daarom werken Impact040 en het Partnerfonds samen met de Nederlandse Schuldhulproute. Via de geldfittest word je doorverwezen naar de juiste hulp bij jou in de buurt. Van online app en een digitale vrijwilliger tot administratiemaatje, budgetcoach, financieel spreekuur of schuldhulpverlening.

Samen versterken we zo de sociale basis. Dat is de motivatie van onze oprichters (VDL, ASML, Philips, Jumbo en High Tech Campus Eindhoven) om programma's op te zetten zodat iedereen mee kan doen in Brainport.

Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op.

Interview Jennifer van der Leegte – VDL Groep

Hoofddirectie VDL Groep en bestuurslid Partnerfonds Brainport Eindhoven

Het Partnerfonds Brainport Eindhoven heeft als doel het leven van mensen in onze mooie regio duurzaam te verbeteren. Dit doen we door met bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn en de vitaliteit van alle inwoners en met name van de inwoners die het wat harder nodig hebben. Het Partnerfonds richt zich op drie pijlers: schulden, vitaliteit en talent en is inmiddels gestart met de uitrol van het project schulden.

“Geldzorgen kunnen een stevige impact hebben op het dagelijks leven. Er is lef nodig om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Op dit moment zijn we bij twee VDL-bedrijven van start gegaan met het project ‘Samen sterk bij geldzorgen’. Als VDL zijn we betrokken bij onze medewerkers en vinden we het belangrijk dat medewerkers gezond zijn en goed in hun vel zitten. Bij geldzorgen kunnen we ondersteuning bieden en voor de juiste begeleiding zorgen. Niemand staat er alleen voor.”

“Wat mij heeft verbaasd, is dat een schuld van 5.000 euro binnen een jaar kan oplopen tot een veelvoud daarvan, zonder dat iemand daar beter van wordt of de schuld wordt afbetaald. Door mensen met geldzorgen vanaf het prille begin de juiste begeleiding te bieden, kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat zij niet verder in de problemen komen.”

Jennifer van der Leegte – VDL Groep

Met het Partnerfonds Brainport kunnen we de krachten bundelen en daarmee hoop ik dat we echt het verschil gaan maken. Brainport moet van én voor iedereen zijn, want iedereen is Brainport.

Samen met NSR werken we aan financieel fitte regio

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) werkt samen met Partnerfonds Brainport Eindhoven en Impact040 aan een schuldzorgenvrij Nederland. Hiermee bereiken we vroegtijdig meer mensen met financiële zorgen in de regio met passende hulp om schulden te voorkomen.

Gezamenlijke aanpak is effectief

Martin Suithoff (directeur NSR) is enthousiast: “De samenwerking met het Partnerfonds Brainport versterkt onze maatschappelijke impact op schuldzorgen enorm. Het Partnerfonds is een voorbeeld in het gezamenlijk aanpakken van schuldproblematiek. Nu we de handen ineen slaan, maken we schuldzorgen beter bespreekbaar en leiden we meer mensen met schuldzorgen via een laagdrempelige route naar passende hulp. Zo werken we samen aan een schuldzorgenvrije toekomst.”

Financieel fitte regio door vroegsignalering

Het Partnerfonds en Impact040 bouwen via de NSR verder aan het financieel welzijn van de regio. Staf Depla (voorzitter Partnerfonds Brainport Eindhoven): “De route helpt bedrijven bij vroegsignalering op de werkvloer. Door het bespreekbaar maken van geldzorgen en het begeleiden via de route naar gerichte schuldhulp, proberen we te voorkomen dat schulden uit de hand lopen. Financieel fitte werknemers hebben minder zorgen, wat leidt tot hogere loyaliteit en productiviteit en een lager ziekteverzuim. Dat is in het belang van werknemers en bedrijven, maar ook voor alle inwoners in deze regio. Daarom werken we toe naar een samenwerking op schuldpreventie met alle 21 Brainportgemeenten.”

Grote behoefte aan laagdrempelige hulp

Suithoff: “Veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen met hun geldzorgen. Ook bedrijven hebben door het versnipperde schuldhulpaanbod vaak moeite met de juiste doorverwijzing. De huidige landelijke overheidscampagne over geldzorgen geven Geldfit.nl en het telefoonnummer 0800-8115 meer bekendheid, zodat meer mensen de weg naar een schuldzorgenvrije toekomst vinden.”

Evaluatie Bewustzijnstraining ‘Samen Sterk bij Geldzorgen’ bij VDL Bus Chassis

De teamleiders van VDL Bus Chassis hebben onlangs de training gevolgd onder leiding van de Moedige Dialoog. Hiermee kunnen zij medewerkers met geldzorgen helpen om weer financieel fit te worden.  En dat is geen eenvoudige opgave. Het is een veelkoppig monster dat omringd is door schaamte en taboe. Tijdens deze training leren de teamleiders om vroegtijdig signalen te herkennen, bewezen hulpmiddelen en tools in te zetten in gesprek met medewerkers en ze door te verwijzen naar de juiste hulp.  

Hieronder een greep uit de reacties na afloop van de training: 

‘Confronterend, maar er is altijd een oplossing’

‘Dit komt binnen. Het blijft moeilijk’

‘Dit geeft een andere kijk op de mensen in mijn team’

‘Maakt me bewust en alert’