Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Sociale Brainport agenda bijeenkomst

In de afgelopen maanden hebben er heel veel gesprekken plaatsgevonden over Brainport voor Elkaar. Inmiddels is er vanuit al deze gesprekken een eerste concept versie van de sociale Brainport agenda gevormd. Een belangrijke basis voor de werkwijze van Brainport voor Elkaar de komende jaren.

In deze agenda staat de gezamenlijke ambitie, hoe we samenwerken en elkaar kunnen versterken en met welke thema’s we samen aan de slag willen gaan. Op 23 november j.l. hebben we dit concept getoetst en aangescherpt met diverse maatschappelijke organisaties, stichtingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten.

Dit leverde mooie gesprekken op over bijvoorbeeld de positie van werkgevers zowel als vindplaats als in verantwoordelijkheid. Hoe creativiteit en design een flinke impuls kunnen geven aan sociale innovatie. En waarom kleine pilots waardevol zijn om te leren van wat je aan het doen bent en te kijken waar het schuurt. Of welke rol werkgevers zouden kunnen spelen in ontwikkeling van culturele en sociale vaardigheden van medewerkers.

Kortom, genoeg food for thought en enthousiasme en betrokkenheid om samen te bouwen aan de sociale Brainport agenda.

Alle opgehaalde informatie wordt de komende tijd verzameld. En zal mee worden genomen om begin volgend jaar tot een agenda versie te komen die met iedereen gedeeld kan worden.