Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Cultuurmarketing: vergroting bereik sport en cultuuraanbod

Met een impuls voor Cultuurmarketing in de regio Brainport Eindhoven wordt het cultuur- en later ook sportaanbod zichtbaar en beter bekend bij alle (potentiële) inwoners en bezoekers. Te starten met cultuur en evenementen, later aan te haken door sport en overige voorzieningen.

Door doelmatige investering in collectieve cultuurmarketing te doen, die gericht is op het algemene, brede publiek, zullen de zichtbaarheid en het bereik van bestaand en nieuw aanbod geoptimaliseerd worden. ‘Wat is er te doen in de regio?’ ’Waar moet ik zijn?’

Samenwerking voor een collectieve aanpak

Uit in Eindhoven, Eindhoven 247 en Eindhoven 365 verenigen in dit project hun expertise voor een krachtig platform en samenwerkingsmodel voor gemeenten en cultuurorganisaties. In de afgelopen jaren heeft Eindhoven365 een bewezen sterk online platform ontwikkeld: thisiseindhoven.com., met Eindhoven247 en Uit in Eindhoven als belangrijke partners. Niet alleen wordt vanuit het project een regionale portal met voorzieningen op gebied van cultuur en evenementen ontwikkeld, ook wordt een netwerkorganisatie opgezet, teneinde samen met stakeholders te komen tot een gedragen masterplan Cultuurmarketing in de regio. Met als doel dat het gehele uit-programma vollediger en meer gericht terechtkomt bij de inwoners van regio Brainport Eindhoven, maken tenslotte ook publiekscampagnes deel uit van het project.

‘Met deze samenwerking willen we het verschil maken. Zodat we langs de weg van collectieve cultuurmarketing en publieksactivatie een nieuwe richting inslaan en kunst & cultuur een eigen signatuur geven.’ De aanvraag bij het Regiofonds werd ingediend met support van de marketeers van de BIS-cultuurinstellingen in Eindhoven en de Samenwerkende Gemeenten Metropoolregio Eindhoven.

  • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
  • Begunstigde: Stichting Uit in Eindhoven
  • Contactpersoon: Lidy Lathouwers
  • Adres: Deken van Somerenstraat 4, 5611 KX Eindhoven
  • Partners: Eindhoven 365, Eindhoven247
  • Startdatum: 01/08/2019
  • Einddatum: 31/12/2023
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €594.000 
  • Cofinanciering regio: €600.000
  • Totaal: €1.194.000