Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Vergroten zichtbaarheid startups

Een levendig startupklimaat is belangrijk voor economische groei binnen regio’s. Economen en beleidsmakers zijn het wereldwijd eens dat startups bijdragen aan innovatie, het oplossen van maatschappelijke problemen en het aantrekken en behouden van talent. Goede voorbeelden van internationale startup-steden met een enorme aantrekkingskracht op talent zijn: Berlijn, Helsinki en Stockholm.

Ook startups in Brainport Eindhoven zijn in toenemende mate succesvol. Dit komt mede door een steeds beter functionerend ecosysteem bestaande uit hightech startups zelf en een variatie aan organisaties als overheden, onderwijsinstellingen en kapitaalverschaffers. Het startup ecosysteem in Brainport Eindhoven telt mee op internationaal niveau. Toch is dit niet structureel zichtbaar. Een chronisch gebrek aan financiële middelen en mankracht maakt het lastig om te concurreren met internationale startupregio’s die wel fors investeren in zichtbaarheid én vindbaarheid.

Een kapitaalinjectie vanuit de regio en het Rijk is noodzakelijk om de wereld structureel te laten zien wat we hier vanuit een unieke hightech-signatuur te bieden hebben. Hierdoor zijn we beter in staat om technologisch talent, innovatieve bedrijven en buitenlands durfkapitaal met hogere risicobereidheid aan te trekken en te behouden. Met financiering vanuit de Regio Deal wordt een impuls gegeven aan activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de internationale zichtbaarheid van het aantrekkelijke startupklimaat in de regio.

  • Programmalijn: B - Aantrekken en behouden talent
  • Begunstigde: Brainport Development N.V.
  • Contactpersoon: Johan van Erp
  • Adres: Gebouw TQ 5 – Strijp T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven
  • Partners: Innovation Origins, Gemeente Eindhoven
  • Startdatum: 01/01/2019
  • Einddatum: 31/12/2023
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €990.000
  • Cofinanciering regio: €2.000.000
  • Totaal: €2.990.000