Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Urban Development Initiative (UDI)

Steden groeien en worden steeds complexer om te managen. De uitdagingen in o.a. de energietransitie, klimaatbestendigheid, gezondheid, leefbaarheid en mobiliteit, kenmerken zich door de behoefte aan integrale oplossingen, waarin de digitale mogelijkheden nadrukkelijk een plek krijgen. Ze vormen tegelijk een kans om betekenisvolle innovaties en nieuwe business te ontwikkelen.

De samenwerking in het Urban Development Initiative (UDI), geïnitieerd door de gemeenten Eindhoven en Helmond via de Stichting Brainport Smart District, Brainport Development en de TU/e samen met het Duitse Fraunhofer Gesellschaft, heeft als ambitie om in de regio adequate, slimme, integrale, innovatie gedreven antwoorden te bieden op stedelijke vraagstukken en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven, werken en verblijven nu en in de toekomst. De Regio Deal middelen vormen hierbij een vliegwiel. Door samenwerking, regionaal en internationaal, worden innovatieve oplossingen efficiënter en sneller gerealiseerd, opgeschaald en uitgerold in de regio en zullen deze services en producten het ecosysteem van Brainport Eindhoven verrijken en versterken door toepassingen elders.

Klik hier voor meer informatie over UDI. 

  • Programmalijn: C - Innovaties met maatschappelijk impact
  • Begunstigde: City of Eindhoven
  • Contactpersoon: Didier Barrois
  • Adres: Postbus 2181 5600 CD Eindhoven
  • Partners: Gemeente Eindhoven, Stichting Brainport Smart District, Brainport Development N.V., TU/e, Fraunhofer-Gesellschaft
  • Startdatum: 01/01/2019
  • Einddatum: 30/06/2023 (verlengd tot 30-06-2024)
  • Rijksbijdrage Regio Deal: € 990.000
  • Cofinanciering regio: € 2.000.000
  • Totaal: € 2.990.000