Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Services Holland Expat Center South

De klassieke ‘expat’ bestaat niet meer. Deze is getransformeerd naar een hoogopgeleide internationale kenniswerker die – geregeld vergezeld door een eveneens hoogopgeleide partner en kinderen – vaker en langer in de regio blijft. Wegens het oplopende tekort aan talenten in de regio zijn deze internationals cruciaal om de regionale economische motor draaiende te houden. Echter, wanneer deze internationals, of partner en kinderen, hier geen aansluiting vinden, leidt dit juist weer tot vertrek van talent uit de regio. Dit tekort geeft een extra belasting op het mkb welke naast de grotere bedrijven nog eens extra moeite hebben internationaal talent aan zich te binden.

Het Holland Expat Centre South (HECS) wil het aantrekken van kenniswerkers makkelijker maken voor het mkb door werkgevers en kenniswerkers te ontlasten en ontzorgen bij het ‘landen’ in de regio (o.a. regelen van formaliteiten). Met ondersteuning van de Regio Deal middelen zal hiernaast het ‘living in’ programma van het HECS worden opgezet. Het ‘living in’ programma zal een bijdrage gaan leveren aan een betere aansluiting van de partner en kinderen in de regio. Hierbij zal voornamelijk gefocust worden op het faciliteren van de partners in het vinden van een baan en (sociaal) netwerk. Dit voorziet in een betere benutting van het arbeidspotentieel van partners en vergoot eveneens de kans dat internationals zich blijvend vestigen in de regio.

  • Programmalijn: B – Aantrekken en behouden talent
  • Begunstigde: Gemeente Eindhoven / Holland Expat Centre South (HECS)
  • Contactpersoon: Kris de Prins
  • Adres: Vestdijk 27a, 5611 CA Eindhoven
  • Partners: BRP Gemeente Eindhoven, IND, Tilburg University, Fontys, Expat Spouses Initiative
  • Startdatum: 01/07/2018
  • Einddatum: 31/12/2021
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €1.584.000 (2018: €144.000, 2019: €1.440.000)
  • Cofinanciering regio: €1.600.000
  • Totaal: €3.184.000