Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Muziekgebouw Eindhoven

Muziekgebouw Eindhoven

Het Muziekgebouw Eindhoven is een belangrijk muziekpodium in Nederland met een breed aanbod van klassieke muziek, jazz, pop en wereldmuziek. Het Muziekgebouw neemt een cruciale positie in binnen het culturele aanbod in Eindhoven en de omringende regio. Het Muziekgebouw wil de komende tijd ontwikkelen naar een (ook financieel) sterkere organisatie, met een groter bereik, en met méér betekenis voor de stad en de regio. Een vernieuwd muziekgebouw dat ook in lijn ligt met de ontwikkelambities en opgaven van de stad en de regio: de schaalsprong; een hoger voorzieningenniveau; een grotere aantrekkingskracht.

Tegelijkertijd is dit niet alleen een (ontwikkel)plan dat zich beperkt tot het Muziekgebouw. Samen met het poppodium de Effenaar zet het Muziekgebouw een grote stap voorwaarts en een uitgebreider, gezamenlijk activiteitenplan dat méér mensen bereikt en ook méér verschillende mensen.

Het Muziekgebouw is er voor de héle stad en de wijde regio er omheen. Het Muziekgebouw streeft ernaar om de verschillende publiekssegmenten beter te bereiken en met elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan een toename van de sociale cohesie in de stad. De betrokken partijen (Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, CBRE, Brainport Development, het bedrijfsleven en het MGE) zien de Regio Deal als eenmalige steun als een unieke kans voor het zetten van structurele stappen voorwaarts.

• Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
• Begunstigde: Gemeente Eindhoven
• Contactpersoon: Dieke Fijen
• Adres: Postbus 19150, 5600 RB Eindhoven
• Partners: Gemeente Eindhoven, Eindhoven 365
• Startdatum: 01/01/2019
• Einddatum: 31/12/2025
• Rijksbijdrage Regio Deal: € 3.465.000,-
• Cofinanciering regio: € 3.500.000,-
• Totaal: € 6.965.000