Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Futurelab Design en Technologie (Next Nature Network)

Binnen de Brainport regio wordt al lang de wens gekoesterd een nationale voorziening te realiseren waarin de verbinding tussen design en technologie permanent zichtbaar wordt.  

Vanaf 2019 is met een bijdrage uit de Regio Deal gewerkt aan een ‘Designmuseum voor de toekomst’ in het Evoluon. Dit heeft in 2020 geresulteerd in ondersteuning vanuit rijk, provincie en gemeente aan Next Nature Network. Next Nature Network  (NNN) is een Future Lab voor design & technologie. NNN stimuleert debat en geniet een wereldwijde reputatie in het laagdrempelig tastbaar maken van mogelijke toekomsten aan een groot publiek.  

De middelen van de Regio Deal worden ingezet voor de locatieontwikkeling van het Evoluon. Met de reeds - vanuit de Regio Deal, Ministerie van OCW, Provincie en Gemeente - beschikbaar gestelde middelen zijn de eerste stappen gezet om het iconische rijksmonument Evoluon weer tot een bruisende toekomstplek voor iedereen te maken: het monument is weer publiek toegankelijk, de hoofdentree is in ere hersteld en er zijn een museumshop en restaurant gerealiseerd. De openingstentoonstelling RetroFuture heeft in een half jaar ruim 50.000 bezoekers ontvangen. Daarnaast worden de middelen ingezet om de samenwerking met lokale makers te versterken.  Dit gaat Next Nature onder andere doen door een Call for Projects voor regionale makers uit te schrijven 

 • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod 
 • Begunstigde: Stichting Next Nature Network 
 • Website: evoluon.com 
 • Contactpersoon: Tim Hoogesteger  
 • Adres: Noord-Brabantlaan 1a, 5652 LA Eindhoven 
 • Partners: Partners: o.a. TU/e, Fontys, DDF, Lichtstad Erfgoed, Ministerie van OCW, Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant 
 • Startdatum: 01/01/2019 
 • Einddatum: 31/12/2025 
 • Rijksbijdrage Regio Deal: € 8.697.860  
 • Cofinanciering regio (minimaal): € 8.744.286 
 • Totaal: € 17.442.146