Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Financieringsregeling Regionale Voorzieningen in de brede regio

Voor de ontwikkeling van de regio is het belangrijk te investeren in goede voorzieningen en een prettige woonklomaat voor iedereen: alle 800.000 inwoners van onze regio. Regio Deal Brainport Eindhoven heeft via een financieringsregeling in totaal bijna 11 miljoen euro aan Rijksbijdrage beschikbaar gesteld. Het doel is om hier projecten mee te financieren die bijdragen aan het versterken van verbindingen tussen inwoners van de hele regio, die kansen bieden om meer mensen mee te laten doen en om bezoekers naar de regio te trekken. Het uitgangspunt is dat de projecten ten gunste komen van brede voorzieningen met een regionale impact en bijdragen aan een inclusieve samenleving.  

Begin 2020 zijn 12 projecten toegekend binnen de regeling, die nu in uitvoering zijn. De projecten zijn bijvoorbeeld gericht op cultuur, sport, natuur en cultuurhistorie. Juli 2023 is een nieuw bedrag toegekend. Met deze tweede fase van de financieringsregeling is het ook weer het doel om voorzieningen in de gehele regio te verstevigen. 

  • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod 
  • Begunstigde: Brainport Development N.V. 
  • Contactpersonen: Didier Barrois (Peel, Stedelijk Gebied Eindhoven) & Anne Verhaag (Kempen, A2-gemeenten) 
  • Adres: Gebouw TQ5 - Strijp-T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven 
  • Partners: - 
  • Startdatum: 01/07/2019 
  • Einddatum: 31/12/2025 
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €10.917.500 
  • Cofinanciering regio (minimaal): €18.027.143 
  • Totaal: €28.944.643 

Klik hier voor meer informatie over de toelichting financieringsregeling voorzieningen.