Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Dutch Technology Week (DTW)

Fotograaf: Bram Saeys

De Dutch Technology Week levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de Nederlandse hightech sector, die in Brainport Eindhoven zo sterk is vertegenwoordigd, door technologie dichterbij het publiek te brengen, verwondering op te wekken, interesse te creëren en de keuze voor technische opleidingen en beroepen te stimuleren. Met behulp van middelen uit Regio Deal Brainport Eindhoven kan de DTW opschalen en de regionale, nationale en internationale zichtbaarheid vergroten.

Met een bijdrage vanuit de Regio Deal kunnen de stappen worden gezet voor de noodzakelijk en gewenste doorontwikkeling/professionalisering van de DTW, zoals een betere verankering in Brainport Eindhoven, internationale allure en een eigen entiteit.

 • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
 • Begunstigde: Brainport Development N.V. (namens financieel partners DTW)
 • Website: www.dutchtechnologyweek.com
 • Contactpersoon: Monique de Wit
 • Adres: Gebouw TQ 5 – Strijp T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven
 • Partners: www.dutchtechnologyweek.com/nl/partners
 • Startdatum: 01/01/2018
 • Einddatum: 31/12/2025
 • Rijksbijdrage Regio Deal: € 985.000
 • Cofinanciering regio: € 1.000.000
 • Totaal: € 1.985.000