Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Dutch Technology Week (DTW)

Fotograaf: Bram Saeys

De Dutch Technology Week levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de Nederlandse hightech sector, die in Brainport Eindhoven zo sterk is vertegenwoordigd, door technologie dichterbij het publiek te brengen, verwondering op te wekken, interesse te creëren en de keuze voor technische opleidingen en beroepen te stimuleren. Met behulp van middelen uit Regio Deal Brainport Eindhoven kan de DTW opschalen en de regionale, nationale en internationale zichtbaarheid vergroten.

Met een bijdrage vanuit de Regio Deal kunnen de stappen worden gezet voor de noodzakelijk en gewenste doorontwikkeling/professionalisering van de DTW, zoals een betere verankering in Brainport Eindhoven, internationale allure en een eigen entiteit.

 • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
 • Begunstigde: Brainport Development N.V. (namens financieel partners DTW)
 • Website: www.dutchtechnologyweek.com
 • Contactpersoon: Lianne van den Wittenboer
 • Adres: Gebouw TQ 5 – Strijp T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven
 • Partners: www.dutchtechnologyweek.com/nl/partners
 • Startdatum: 01/01/2018
 • Einddatum: 31/12/2025
 • Rijksbijdrage Regio Deal: € 985.000
 • Cofinanciering regio: € 1.000.000
 • Totaal: € 1.985.000