Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Convention Bureau Brainport Eindhoven

Fotograaf: Bram Saeys

Door de hoge stijging van de bouwkosten en schaarste in materialen is het niet langer mogelijk gebleken om de plannen voor het Dedicated Conference Center te realiseren. Stichting Brainport gaat in 2023 binnen de afspraken met het Rijk vervolgstappen uitwerken met betrekking tot de besteding van de vrijgevallen middelen (€ 7 mln) in verband met het niet doorgaan van het project Dedicated Conference Center.

Gelijktijdig gaat Eindhoven365 verder met het ontwikkelen van ‘Brainport Eindhoven Convention Agency’. Deze heeft als strategische opdracht om Regio Brainport Eindhoven te vermarkten als bestemming voor (inter)nationale congressen en kennis gedreven evenementen die een profielversterkend effect hebben op het ecosysteem van Brainport Eindhoven. Het doel is om vanuit én samen met het lokale ecosysteem kansen op de internationale congresmarkt te verzilveren. De bijdrage zal niet exclusief voor één congresvoorziening zijn, maar zich richten op het binnenhalen van profielversterkende congressen voor de gehele regio Brainport Eindhoven, passend binnen de gestelde ambitie.

  • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
  • Begunstigde: Van der Valk, Eindhoven365
  • Contactpersoon: Jorie Mulder
  • Adres: Burgemeester Mollaan 38, 5582 CK Waalre
  • Partners: Van der Valk, Eindhoven 365
  • Startdatum: 01/09/2019
  • Einddatum: 31/12/2025
  • Rijksbijdrage Regio Deal: € 7.678.000
  • Cofinanciering regio: € 20.252.278
  • Totaal: € 27.930.278

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.