Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Smart Mobility

Binnen het project wordt het Brainport Smart Mobility programma opgezet met als doel:

 • Beschikbaar maken van slimme mobiliteitsoplossingen voor de inwoners en bedrijven in de regio.
 • Het ontwikkelen van mobiliteitsconcepten welke wereldwijd vermarkt kunnen worden.

Voorbeelden van Smart Mobility oplossingen zijn hierbij zelfrijdende auto’s, deelauto’s/fietsen, MaaS concepten en het Fabulos project waarin autonome shuttles station Helmond verbinden met de Automotive Campus. De verschillende concepten worden getest en opgeschaald in strategisch gekozen Smart hub locaties welke het mogelijk maakt voor reizigers om gebruiksvriendelijk de ‘last mile’ te overbruggen en hiermee het gebruik van privéauto’s te verminderen en het gebruik van OV te stimuleren. Op deze manier beoogt het project het toenemende verkeer in de kern van het stedelijk gebied te verminderen. Hiermee draagt het project bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio, en daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven en haar werknemers.

 • Programmalijn: C – Innovaties met maatschappelijke impact
 • Begunstigde: Brainport Development N.V.
 • Website: www.brainportsmartmobility.nl
 • Contactpersoon: Ana Alanis
 • Adres: Gebouw TQ 5 – Strijp T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven
 • Partners: Gemeente Helmond (penvoerder alle 21 MRE gemeenten),Gemeente Eindhoven,Provincie Noord-Brabant
 • Startdatum: 01/11/2018
 • Einddatum: 01/11/2021 (verlengd tot 01-11-2024)
 • Rijksbijdrage Regio Deal: € 1.980.000
 • Cofinanciering regio: € 4.000.000
 • Totaal: € 5.980.000