Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brabant International Students

Fotograaf: Bram Saeys

Het aantrekken van internationale kenniswerkers is een eerste prioriteit om op korte termijn voldoende tech- en IT-kenniswerkers in de regio te realiseren. Er dient echter aan meerdere knoppen tegelijk gedraaid te worden om ook in de toekomst te voorzien in voldoende aanbod van talent. Het aantrekken en behouden van internationale studenten is daarbij essentieel.

Het project Brabant International Students zet voor en samen met de Brabantse Hoger onderwijsinstellingen TU Eindhoven, Tilburg University, Fontys en Avans in op het extra aantrekken en behouden van internationale studenten met een focus op tech & IT. Naast het hoger onderwijs zijn partners: het technologische bedrijfsleven in Noord-Brabant, Holland Expat Center South, de provincie Noord-Brabant, Nuffic en de internationale studenten zelf. Specifiek biedt de Regio Deal Brainport extra middelen voor zowel ‘live’ als online werving in een aantal gezamenlijk bepaalde doellanden. Deze werving online en fysiek heeft als doel het aanspreken van internationale tech- en IT-studenten zodat zij belangstelling krijgen voor een studie aan één van de hoger onderwijsinstellingen in Noord-Brabant. Hiernaast worden inhoudelijke en sociale activiteiten opgezet om het behoud van deze studenten voor het bedrijfsleven in de regio te bevorderen.

Met het mbo – de internationale opleiding Engineering van SUMMA College – wordt een pilot gedraaid om te kijken of het aantrekken van internationale mbo4 studenten uit een Europees land opportuun is.

  • Programmalijn: B – Aantrekken en behouden talent
  • Begunstigde: Brainport Development N.V.
  • Contactpersoon: Leane van Veghel
  • Adres: Gebouw TQ 5 – Strijp T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven
  • Partners: Partners hierin zijn het technologische bedrijfsleven in Noord-Brabant, Holland Expat Center South en de provincie Noord Brabant en de hogere kennisinstellingen Avans, Fontys, TU/e en Tilburg University. 
  • Startdatum: 01/07/2018
  • Einddatum: 30/06/2023
  • Rijksbijdrage Regio Deal: € 792.000
  • Cofinanciering regio: € 490.000
  • Totaal: € 1.282.000