Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Ateliers & Makerspaces

De kracht van creativiteit, en van creatieve talenten, levert een belangrijke meerwaarde aan de ontwikkeling van Brainport Eindhoven. Om die creatieve kracht, en daarmee het cultureel en economisch ecosysteem, richting de komende jaren te versterken en meer te professionaliseren is dit project vormgegeven. Er wordt in de eerste plaats ingezet op een ontwikkeling van meer, laagdrempelig toegankelijke en langdurig beschikbare atelierruimte (huur van  max € 55 per m2). Hiervoor worden twee gemeentelijke panden van de gemeentelijke verkooplijst gehaald en na renovatie langjarig (> 20 jaar) beschikbaar gesteld als atelierruimte. Verder zet dit project in op een verbetering van de diverse werkplaatsen (makerspaces) voor creatieve makers die de Brainport regio rijk is. De gemeente Eindhoven heeft hiervoor een subsidieregeling makerspaces ontwikkeld. Deze regeling wordt in november 2020 gepubliceerd. Na het doen van een succesvolle aanvraag, zijn verschillende makerspaces in de gelegenheid om te investeren in de ontwikkeling van hun werkplaats, laboratorium of experimenteerruimte.

  • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
  • Begunstigde: Gemeente Eindhoven
  • Contactpersoon: Trudy van Gurp
  • Adres: Postbus 19150, 5600 RB Eindhoven
  • Startdatum: 01/01/2020
  • Einddatum: 31/12/2025
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €4.274.000
  • Cofinanciering regio: €614.829
  • Totaal: €4.888.829