Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

Battery Competence Center

Nederlandse Automotive en Maritieme bedrijven zijn belangrijke spelers op de Europese markt om de klimaatdoelstellingen te bereiken, maar kunnen dat alleen blijven als ze adequaat in kunnen spelen op aanscherpingen in de wetgeving en de toenemende vraag naar duurzame mobiliteit en transport.

Voor zero-emissie voer- en vaartuigen zal de aandrijving elektrisch zijn waarbij deze gevoed zal worden door een batterij. Een batterij is echter een complex systeem wat het kerncomponent van het voertuig vormt. Tevens is de Europese industrie in de batterijketen momenteel afhankelijk van de Aziatische batterijtoeleveranciers.

Daarom zal kennis op het gebied van ontwikkelen, produceren, gebruiken, hergebruiken, ontmantelen, en recyclen van batterijtechnologie nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Dit is waar het Battery Competence Center voor staat. Het Battery Competence Center is een samenwerking waar verschillende bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties (triple-helix) georganiseerd zijn om de transitie naar elektrische voer- en vaartuigen te versnellen. Het doel van het BCC is om nationaal expertise en kennis op te bouwen rond batterijtechnologie en de toepassing ervan in verschillende heavy-duty en industriële markten. Door deze kennis zelf te ontwikkelen en de al aanwezige kennis te bundelen door samen te werken in projecten, kunnen we ons blijven differentiëren en onze concurrentiepositie in toonaangevende industrieën behouden en versterken. Het BCC zal zich in eerste instantie richten op projecten in de volgende thema’s: 

  1. Marktbundeling t.b.v. kennisontwikkeling: Kennis- en competentieopbouw middels het ontwikkelen van circulaire batterijpakketten voor zwaardere voer- en vaartuigsegment 

  2. Recycling & Re-use van batterijen: Systeembenadering in de hele batterijketen met ontwikkeling van een business case rondom hergebruik, inzameling en nieuwe (chemische) processen en machines voor het terugwinnen van materialen t.b.v. de circulariteit van het batterijpakket.  

  3. Verkenning van lokale productie, toepassen van productietechnologie en ontwikkeling van nieuwe generatie batterijen (o.a. Solid State en Silicon Anode Batterij); 

  4. Opleiden en aantrekken van talent t.b.v. elektrificatie van transport. 

Podcast: Brainport Eindhoven als battery valley van Europa

Batterij is een kerntechnologie voor Nederland. Brainport Eindhoven wordt de ‘Battery Valley’ van Europa, waar gewerkt wordt aan nieuwe batterijtechnologie op basis van unieke productieprocessen, nieuwe generatie cellen en heavy-duty toepassingen. Met Erik Meulenkamp (TNO) en Christian Rood (LeydenJar).
Speel de podcast op deze pagina direct af of luister op je favoriete kanaal.

 

Brainport podcast: De slimme batterij wordt ontwikkeld in Brainport Eindhoven

De slimme batterij biedt kansen voor Brainport. Nederland moet zich niet onderscheiden in batterijproductie, maar in het slimmer maken van de batterijen uit Azië. Door de inzet van AI en andere nieuwe technologieën. Met Menno Kleingeld (VDL Groep) en Tijs Donkers (TU Eindhoven). Moderator is Tom Jessen.
Speel de podcast op deze pagina direct af of luister op je favoriete kanaal.