Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Week of Innovative Regions in Europe

Van 8 tot en met 10 juni 2016 is de 7e editie van de ‘Week of Innovative Regions in Europe’ (WIRE) georganiseerd voor de Europese Commissie.

Brainport Development heeft van 8 tot en met 10 juni 2016 de 7e editie van de ‘Week of Innovative Regions in Europe’ (WIRE) georganiseerd voor de Europese Commissie. Deze conferentie van het Directoraat-Generaal Onderzoek & Innovatie vormde een prominent onderdeel van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.

WIRE 2016 is een Europees discussieplatform voor regionale en nationale overheden, kennisinstellingen en bedrijven, dat de Europese subsidieprogramma´s voor onderzoek en innovatie meebepaalt. Brainport Development heeft zowel de conferentie inhoudelijk vormgegeven en bepaald, als de praktische uitvoering bedacht en verzorgd.

Resultaten 2015

  • Nieuwe standaard neerzetten voor WIRE door sterke inhoudelijke programmalijnen over beleidsstrategie voor onderzoek en innovatie, wereldwijde waardenketens, nauwe samenwerking (triple helix) en publieke interventie in het versnellen van innovatie.
  • Zorgen middels de juiste sprekerssuggesties dat relevante regionale partijen een podium krijgen en dat de de regio een prominent onderdeel is van het Nederlandse EU voorzitterschap in 2016. 

Resultaten 2016

  • Voor Brainport was WIRE 2016 van belang om relevantie partijen te laten inzien hoe Europees innovatiebeleid en subsidieprogramma´s een innovatie ecosysteem het meest effectief kunnen versterken. Omdat WIRE met name in Zuid- en Oost-Europese regio´s werd gehouden, was de editie van 2016 een uitgelezen kans was om discussie te over het inzetten van Europese innovatiemiddelen in sterke regio´s. Uiteindelijk profiteert heel Europa hiervan namelijk het meest.
  • WIRE 2016 bood een kans om de regio voor relevante partijen in Europa te positioneren als innovatie hotspot. Daarbij hebben verschillende organisaties uit de regio een podium gekregen, zoals de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven (beiden een keynote), ASML, Additive Industries en Holst Centre.
  • WIRE zorgde ervoor dat verschillende partijen kennismaakten met onze regio of juist hierdoor samenwerking zijn aangegaan. John Jung, voorzitter van ICF, sprak op de conferentie en had verschillende andere afspraken. Nicholas Davis van World Economic Forum gaf een keynote en heeft daardoor daarna op de overhandiging van de Brainport Actieagenda gesproken. Marton Kenyeres van BIOPOLUS heeft inmiddels een samenwerking met Park Strijp Beheer om de waterhuishoudingtechnologie in het gebied te verzorgen.

Doelstellingen 2017

  • Bijdrage leveren aan het inrichten van het Brainport Healthy Living Lab en de mogelijkheden tot een duurzaam interregionaal living lab verkennen.

Partners

  • Europese Commissie, Directoraat-Generaal Onderzoek & Innovatie (opdrachtgever)
  • Provincie Noord-Brabant (partner)
  • Ministerie van Economische Zaken, gemeente Eindhoven, FME, Neth-ER, TNO (stuurgroep nationaal)
  • Europese Commissie (DG RTD, DG GROW, DG REGIO), Committee of the Regions, ERRIN, EARTO, EBN, Provincie Noord-Brabant (stuurgroep Europa)