Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Vanguard Initiative '3D printing' pilot

Vanguard Initiative (VI) is een politiek initiatief van 30 Europese regio’s, waaronder Zuid-Nederland. VI’s werkdomein is de industriële innovatie-agenda, met als doel de versterking van de competitiviteit van de Europese maakindustrie. VI telt momenteel 5 Pilot Projecten, waaronder “High Performance Production through 3D Printing”, waarvan Zuid-Nederland de co-leader is.

VI focust met name op die toekomstgerichte industriële nichemarkten die rijp zijn voor marktdoorbraak en waar de VI-regio’s vanuit hun Smart Specialisation Strategies (S3) gezamenlijke en complementaire belangen hebben. VI bouwt Europese waardeketens in domeinen waar de individuele regio’s op eigen kracht niet sterk genoeg zijn, maar in samenwerking in staat zijn globaal leiderschap te ontwikkelen. VI stimuleert geen verder onderzoek, maar ondersteunt innovatie die dicht tegen de markt staat, met een focus op demonstatie-activiteiten en pilot lines.

VI is geen louter lobby netwerk. Vanguard haalt zijn kracht door ‘leading-by-example’, in de vorm van Pilot Projecten. Pilots zijn concrete samenwerkingsprojecten binnen specifieke waardeketens. VI telt momenteel 5 Pilot Projecten, waaronder “High Performance Production through 3D Printing”, waarvan Zuid-Nederland de co-leader is. Binnen een bepaalde Pilot worden ‘DemoCases’ ontwikkeld : samenwerkingsprojecten en -programma’s op een bepaald deelaspect van de waardeketen. Bij aanvang vertaalt dit zich vertalen in samenwerkingsprojecten die in een Interreg- of Horizon 2020-project passen. Op middellange termijn is het doel het upgraden en creëren van demonstration facilities en pilot lines, en het creëren van een ‘European Network of Demonstrators’.

Resultaten 2016

  • de door VI ontwikkelde methodologie voor het uitbouwen van samenwerking in een industriële waardeketen (4 stappen plan ‘learn’-‘connect’-‘demonstrate’-‘commercialise’) werd onderdeel van vast Europees beleid via het door de Europese Commissie opgerichte Smart Specialisation Platform on Industrial Modernisation
  • 3DP waardeketen in 23 Europese regio’s (meer dan 1.000 actoren) in kaart gebracht, incl. prioritaire applicatie-domeinen
  • 6 DemoCases verder ontwikkeld :1) Multi-materials components by hybrid 3D-printing manufacturing (metal-CFRP); 2) Mono-material metal 3D printing for automotive components and tools for large, medium and small parts; 3) 3D-Printing complex parts for machinery & tooling; 4) Additive subtractive high precision and high finish pilot production hubs; 5) 3D-Printed customized components for orthosis, exoskeleton and exoprosthesis; 6) Mass-customized consumer goods in creative industries
  • organisatie, samen met de andere Pilot Projecten, van een matchmaking event in Brussel (+400 deelnemers, >50% bedrijven)
  • bijgedragen aan 3 Europese projectaanvragen

Doelstellingen 2017

  • de kosten van het project – dat in 2015 en 2016 uitgevoerd werd mbv een financiering door Brainport International Programme, Brainport Network en de Europese Commissie-DG REGIO – wordt vanaf 2017 gezamenlijk gedragen door alle VI regio’s samen.
  • 2017 staat grotendeels in het teken van het uitwerken van een financieringsmodel voor het opzetten (infrastructuur; equipment) en functioneren (beheer; bedrijfsbetrokkenheid) van demonstration facilities, ism de Europese Commissie en de eigen VI-regio’s

Partners

Brainport Development handelt in deze in naam van Zuid-Nederland, dat de partnerregio in het Vanguard Initiatief is. Samen met Vlaanderen (BE) en Norte (PT) leiden we het “High Performance through 3D Printing” Pilot Project. De andere regio’s (en hun economische achterban van spelers uit bedrijfsleven, clusterorganisaties en kennisinstellingen) die hier nog in meedoen zijn : Asturias (ES), Aragon (ES), Catalonië (ES), Andalusië (ES), Skåne (SE), Orebrö Lan (SE), Tampere (FIN), Baden-Württemberg (DE), Noord Rijn Westfalen (DE), Saksen (DE), Wallonië (BE), Auvergne – Rhône-Alpes (FR), Hauts de France (FR), Randstad (NL), Emilia-Romagna (IT), Lombardije (IT), Upper Austria (AT), Lower Austria (AT), Oost-Nederland (NL), Trentino (IT).