Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

S34Growth

S34Growth is om in het kader van het Vanguard Initiative de financiële mogelijkheden tot interregionale samenwerkingen te vergroten.

Het Vanguard Initiative is een internationaal netwerk gericht op het versterken van interregionale samenwerkingen op het gebied van o.a. Efficient en Sustainable Manufacturing, 3D Printing, Bio-economy en Nano. Deze versterking gebeurt op basis van het verbinden van Demonstratieprojecten waarin verschillende Europese waardeketens niet alleen verbonden, maar ook versterkt worden.

Het doel van S34Growth is om in het kader van het Vanguard Initiative de financiële mogelijkheden tot interregionale samenwerkingen te vergroten. Deze doelstelling wordt gedeeld met de overige project partners uit Portugal, Italië, Spanje, België, Scotland, Zweden en Finland. Om dit doel te bereiken worden de zwaktes van het huidige instrumentarium geïdentificeerd en verbeterd, wat moet leiden tot een aantrekkelijk en toegankelijke infrastructuur om (onder andere) de cases van het Vanguard Initiative en andere nieuwe projecten en initiatieven ook commercieel succesvol te maken. In het geval van Brainport Development is het gekozen beleidsinstrument OP Zuid. De project resultaten zijn van belang voor het regionale bedrijfsleven om hen de mogelijkheid te bieden om interregionale samenwerkingen aan te gaan.

Resultaten 2016

  • Bijdrage aan het consortium brede baseline rapport
  • Onderdeel van het communicatie kernteam
  • Verschillende mogelijkheden tot interregionale financiering onderzoeken

Doelstellingen 2017

  • Een bestaande case met financieringsbehoefte verder te kunnen brengen door de financiële problematieken te ontnemen
  • Organiseren van het consortiumbezoek aan de regio

Partners

Project partners: The Baltic Institute of Finland, Council of Tampere Region, Basque Government, Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIO), Flemish Government, Department Economy, Science and Innovation (EWI), AFIL- Intelligent Factory Lombardy Cluster, Portuguese National Innovation Agency (AN), Scottish Enterprise, Region Skåne, Brainport Development, Province of Zuid-Holland

Stakeholders BPD: Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, Provincie, Limburg, Stimulus, Brainport 2020, BOM, REWIN, LIOF, Impuls, TU/e, Maastricht University, Fontys Hogeschool, Holst Centre, Solliance, TNO, Zuyd Hogeschool, Brightlands, High Tech NL, Brainport Industries, Automotive NL