Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

HELIUM

Helium - vergroten van de effectiviteit van publieke financiering van gezondheidsinnovaties staat centraal.

De overkoepelende doelstelling van het HELIUM project is het vergroten van de effectiviteit van publieke financiering van gezondheidsinnovaties. Dit doen wij binnen de deelnemende regio’s, Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Portugal.

Om dit doel te bereiken worden de zwaktes uit het innovatiesysteem geïdentificeerd en verbeterd, wat moet leiden tot een grootschalig, aantrekkelijk en toegankelijke innovatie infrastructuur, inclusief effectieve living labs, die gezondheidsinnovaties ook commercieel succesvol maken.

Naar aanleiding van de 40 Good Practices die worden verzameld wordt in elke regio een actieplan geschreven. Dit moet leiden tot verbetering en versterking van regionaal innovatiebeleid.

Binnen Helium heeft Brainport Development het Interreg Vlaanderen – Nederland als beleidsinstrument aangesteld. Hierin ligt de ambitie om een netwerk van living labs over de grensregio te organiseren gericht op gezondheid en vitaliteit met een visie om een effectief Quadruple Helix ecosysteem te realiseren.  Hierin is het startpunt het Brainport Healthy Living Lab. 

Resultaten 2016

  • Baseline report van de Grensregio en het Interreg Vlaanderen – Nederland beleidsinstrument
  • Lead partnership van het project
  • 40+ Good Practices opgehaald
  • Samenwerking met twee andere Interreg Europe projecten (HoCare / TITTAN)

Doelstellingen 2017

  • Bijdrage leveren aan het inrichten van het Brainport Healthy Living Lab en de mogelijkheden tot een duurzaam interregionaal living lab verkennen.

Partners

Project partners – Brainport Development N.V., Thomas More Kempen VZW, Gemeente Eindhoven, Liverpool John Moores University, Liverpool City Region Local Enterprise Partnership, Semmelweis University, National Healthcare Service Centre (AEEK), University of Porto, Portuguese National Innovation Agency (ANI).

Stakeholders BPD – BOM, Coöperatie Slimmer Leven 2020, Fontys Hogeschool, TU/e, GGzE, Mextal, Zorgbelang Brabant, ZuidZorg, Interreg Vlaanderen – Nederland, Ministry of Health – Flanders Care (BE), Agentschap Ondernemen (BE), Thomas More (BE), LiCalab (BE), Iminds (BE), Innovatie Centrum (BE), Gemeente Eindhoven, Provincie Noord Brabant.