Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

EURIS

EURIS (European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies) helpt regio’s om meer ‘open innovatie vriendelijk’ te worden en samenwerking tussen innovatie-stakeholders te bevorderen.

EURIS (European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies) helpt regio’s om meer ‘open innovatie vriendelijk’ te worden en samenwerking tussen innovatie-stakeholders te bevorderen. Door uitwisseling en kennisdeling over open innovatie – best practices en best policies – draagt het project bij aan de versterking van de regionale innovatie strategieën van de deelnemende regio’s. EURIS voorziet in de behoefte van een aantal stakeholders aan kennisontwikkeling en Europese samenwerking op het gebied van open innovatie vraagstukken.

EURIS heeft Brainport Development in staat gesteld om in een Europees consortium rond het thema open innovatie aan kennisopbouw te doen en daarmee onze propositie als open innovatie ‘hotspot’ in Europa verder te verstevigen. Op regionale schaal bood het partners als de TU/e en de gemeente Helmond de mogelijkheid om via kleinschalige projecten specifieke thema’s verder uit te verdiepen.

Resultaten 2014

  • EURIS project liep in maart 2014 af, de laatste maanden werden benut om de aanbevelingen en resultaten te verspreiden en te verankeren in de regio. In november 2013 vond in Brussel de eindconferentie Open Innovation 2.0 plaats, met presentatie van alle nieuwe inzichten uit het project. Dit leidde tot de oplevering van praktische handreikingen en aanbevelingen voor beleidsmakers  en managers in bedrijfsleven en kennisinstellingen: Open Innovation Toolbox: een praktische wegwijzer naar diverse instrumenten en de uitgave “Embracing Open Innovation in Europe: policy recommendations for opening up Regional Innovation Ecosystems”. Deze is in 2014 verspreid onder stakeholders.
  • Het thema ‘open innovatie’ als onderwerp voor Europese samenwerking en kennisuitwisseling op de agenda gehouden. Via EURIS netwerk deelname bevorderen aan relevante nieuwe INTERREG projecten (grensoverschrijdende samenwerking).
  • Er is een werkbezoek gebracht aan de regio Skane (Zweden) om kennis op te doen over financiering voor (open) innovatie.

Doelstellingen 2015

Voor het project EURIS als zodanig zijn geen nieuwe doelstellingen geformuleerd. Wel is het de bedoeling om het onderwerp open innovatie en de relatie tot regionaal (economisch) beleid op de agenda te houden en wordt er actief gekeken naar mogelijkheden om rond dit thema kennis en ervaring uit te blijven wisselen door middelen van (Europese) samenwerkingsprojecten.

Partners

Navarra Government (Spanje), the Stuttgart Region Economic Development Corporation (Duitsland), the West Transdanubia Regional Development Agency (Hongarije) and Lodzkie Region (Polen).