Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

ERICA Project

ERICA is een Europees project dat voortkomt uit de ‘Efficient and Sustainable Manufacturing’-Pilot binnen het Vanguard Initiative.

Het doel van ERICA richt zich op het beter samenbrengen van kennis uit technologiecentra (kennis infrastructuur) met lokale clusters (van MKB-bedrijven). Het project past bij de Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) vanwege de bijdrage aan de economische groei en maatschappelijke uitdagingen.

Brainport Development staat aan de lat om met het High Tech Software cluster en TNO de vraag  uit de markt te identificeren en aan te geven in hoeverre de reeds aanwezige kennisinfrastructuur daar op aan sluit en aan te geven waar gezamenlijke acties en slimme specialisatie investeringen vereist zijn. Samen met de ‘Smart Industry Brabant’-tafel is de intentie uitgesproken om dit project te koppelen met vragen die leven in De Kempen en De Peel als het gaat om uitvoering te geven aan Industrie4.0.

Resultaten 2016

Dit eenjarig project heeft heel duidelijk naar boven gebracht dat technologiecentra op Europees niveau soortgelijke activiteiten ontplooien. Het blijkt ook dat de technologiecentra er formeel  voor MKB-ers zijn, maar dat dit in de praktijk veel minder het geval is. Uitdagingen die MKB bedrijven beschrijven in de samenwerking met technologiecentra:

Verwacht budget te hoog – Technology Readiness Level (TRL) te laag – Tijdspad te lang – Weet niet welke diensten geleverd kunnen worden – In contact komen met de juiste persoon die je verder kan helpen – Te weinig eigen tijd om in de begeleiding te steken – Risico inschatting (kans op acceptatie versus de voordelen voor de markt)

Eén van de conclusies: De samenwerking tussen technologiecentra en MKB bedrijven zou makkelijker tot stand kunnen komen met de inbreng van  een intermediair (cluster).

Om het vinden van het ‘dienstenpakket’ van de technologiecentra te vergemakkelijken is er een marketing  & branding strategie opgeleverd. Tevens is er een intentieverklaring voor een strategisch partnerschap strategie voor gezamenlijke activiteiten en daarmee samenhangende regionale slimme specialisatie investeringsplannen voor organisatorische, vaardigheden en verbetering van de industriële ontwikkeling om duurzame groei te bevorderen over de deelnemende regio’s.

Partners

Nationaal; Kempisch Ondernemers Platform (KOP), BZW, FME, MetaalUnie, Provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Kamer van Koophandel (KvK), TNO en Brainport Development.

Internationaal: Fundació EURECAT en Fundació Privada CEQUIP (Spanje), Consiglio Nazionale delle Ricerche en Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia (Italië), Matikem en Institut Français des Matériaux Agro-Sourcés (Frankrijk), TNO en Brainport Development NV (Nederland)