Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Digital Jobs

In Europa worden bedrijven in alle sectoren geconfronteerd met een kritisch tekort aan getalenteerde ICT-experts.

Door de steeds snellere technologische ontwikkelingen en de huidige ICT vaardigheden ontstaat er een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod. Als gevolg hiervan dreigt er in Europa een tekort van 900.000 ICT-professionals te ontstaan in 2020 waardoor de concurrentiepositie van Europa verder onder druk komt te staan.

In Europa worden bedrijven in alle sectoren geconfronteerd met een kritisch tekort aan getalenteerde ICT-experts. Door de steeds snellere technologische ontwikkelingen en de huidige ICT vaardigheden ontstaat er een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod. Als gevolg hiervan dreigt er in Europa een tekort van 900.000 ICT-professionals te ontstaan in 2020 waardoor de concurrentiepositie van Europa verder onder druk komt te staan. Dit is de reden waarom de Europese Commissie in maart 2013, geïnitieerd door Neelie Kroes, een grootschalig project heeft gelanceerd; de Grand Coalition for Digital Jobs (GCDJ). De GCDJ is een partnerschap van multi-stakeholders die streeft naar samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsaanbieders en publieke- en private organisaties om actie te ondernemen tegen het tekort aan ICT-talent. Het gaat hierbij om activiteiten op lange en korte termijn. Het Digital Jobs project is verdeeld in: Training and Matching, Certification, Innovative Learning and Teaching, Mobility en Awareness Raising. Brainport Development maakt zich sterk voor Mobility, het arbeidsmobiliteit vraagstuk voor ICT in Europa. Het gaat hierbij om het inzetten van korte en lange termijn initiatieven om vraag en aanbod te identificeren en bij elkaar te brengen om ICT-experts te werk te stellen in specifieke Europese regioˊs die ICT-talent nodig hebben.

Resultaten 2015

  • Het rapport ‘Labour mobility in EU Member States – Best Practices & Policies’. Hierin worden beleidsprogramma’s en praktijkvoorbeelden op het gebied van arbeidsmobiliteit in EU lidstaten beschreven met daarbij aanbevelingen voor het verder stimuleren van arbeidsmobiliteit in de EU. Dit rapport is opgesteld op basis van interviews met experts en beleidsmakers op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit in de EU;
  • Een pilot gericht op versterking van ICT arbeidsmobiliteit in Spanje tijdens het event ‘European Digital Jobs Fair’ op 20 november 2015 in Madrid. In een door Brainport Development georganiseerde carrière beurs tijdens dit event zijn ca 300 Spaanse werkzoekende ICT-ers gekoppeld aan 36 bedrijven met ICT vacatures uit de regio’s Brainport Eindhoven, Amsterdam, Schotland en Stuttgart;
  • Een pilot gericht op versterking van ICT arbeidsmobiliteit in Polen waarin 5 ICT studenten en pas afgestudeerde ICT-ers van 3 universiteiten in Krakow een traineeship hebben gekregen bij technologie bedrijven in de Brainport regio;
  • Het rapport ‘Summarising the experiences of the ICT labour mobility pilots with guidelines and recommendations’ waarin de ervaringen en aanbevelingen van de twee pilots voor ICT arbeidsmobiliteit in de EU zijn verwoord.

Doelstellingen 2016

Het project eindigt op 31 januari 2016. De projectdoelen zijn behaald.

Partners

DIGITALEUROPE, European Commission (DG Employment & DG Connect), EURES