Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Health Innovation Recap

Recap richt zich vooral op patiënten met chronische hart- en vaatproblemen. Deze aandoeningen behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in Noordwest-Europa. Binnen het project wordt een gezondheidsportal gericht op cardiovasculaire aandoeningen gebouwd.

Vergrijzing is een groot sociaal-economisch probleem in Noordwest-Europa en is daarom topprioriteit voor de Europese Unie. Het project Recap (Regional Care Portals) streeft ernaar om innovatie en werkgelegenheid een boost te geven. Dat moet gebeuren door een versterkte samenwerking op internationaal niveau.

Recap richt zich vooral op patiënten met chronische hart- en vaatproblemen. Deze aandoeningen behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in Noordwest-Europa. Binnen het project wordt een gezondheidsportal gericht op cardiovasculaire aandoeningen gebouwd. In drie regionale hubs (Aken, Leuven en Maastricht) wordt een duurzaam platform voor samenwerking gecreëerd. Hierdoor wordt het voor bedrijven eenvoudig om succesvolle innovaties daadwerkelijk door te voeren in het zorgproces van hartfalen.

Resultaten 2013

  • Symposium en workshop over ‘Intelligent organisations of care’ in Eindhoven.
  • Start transnationale pilots rondom telehealth en remote monitoring van hartfalen.
  • Oprichting van een bio-database in Maastricht.
  • Ontwikkeling van een geïntegreerde health innovation portal.

Doelstellingen 2014

  • Afgeronde Europese pilot rondom telehealth en remote monitoring van hartfalen waaronder 25 patiënten in Brainport regio Eindhoven aan hebben deelgenomen.
  • De regio maximaal positioneren binnen Europa met als doestelling maximaal te profiteren van de nieuwe kaderprogramma’s

Partners

Technische Universiteit Eindhoven (TU Eindhoven), Catharina-ziekenhuis, Thomas More Kempen, Stad Turnhout, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Stichting IMEC Nederland, Health Enterprise East Ltd., K.U. Leuven Research & Development, General Hospital Turnhout, Universiteit Maastricht, North East London Foundation Trust.