Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Wat zijn hybride docenten en hybride leeromgevingen?

Hybride (tech) docenten en hybride leeromgevingen bieden interessante mogelijkheden en kansen voor het bedrijfsleven. Lees hier wat het verschil tussen beiden is en hoe je kunt deelnemen aan de pilot ‘Hybride tech docenten’ in de regio. Hybride (tech) docenten en hybride leeromgevingen bieden interessante mogelijkheden en kansen voor het bedrijfsleven.

Wat zijn hybride leeromgevingen?

In een hybride leeromgeving wordt leren in de school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk. Hierbij worden de school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar gebracht.

Een goed ontworpen hybride leeromgeving is adaptief en biedt leerlingen maatwerk. Zo kunnen ze zich goed voorbereiden op hun toekomst in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt. De school kan hierbij een bedrijf bezoeken of andersom. Denk aan een onderwijsplek in een ziekenhuis of een bedrijfsruimte binnen de school; beide goede voorbeelden van een hybride leeromgeving. In sommige gevallen worden er ook leerplaatsen elders ingericht zoals op de Brainport Industries Campus of bij Techniekcentrum Brainport.

Wat zijn hybride docenten?

Simpel gezegd: hybride docenten combineren een baan in het onderwijs met een andere baan. Maar binnen deze definitie zijn er hybride docenten in verschillende soorten en maten. Dit kan in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel uur je dit doet, en of je dit doet in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo of universiteit. 

In de pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’ ligt de focus op ‘hybride light’. Dit zijn technisch vakspecialisten die minder dan 240 uur per schooljaar lesgeven en daardoor geen bevoegdheid hoeven te halen. In de pilot gaan we uit van een detachering. Dit betekent dat de werknemers in dienst blijven bij het technisch bedrijf waar ze werkzaam zijn en worden gedetacheerd naar de school. De school betaalt een vergoeding aan het bedrijf waar de medewerker werkzaam is voor de gemaakte uren. 

Welke kansen en mogelijkheden biedt hybride docentschap voor het technisch bedrijfsleven?

Hybride docentschap biedt u als werkgever veel kansen. Via hybride docenten kunt u er aan bijdragen dat onderwijs bijblijft bij de laatste technologische ontwikkelingen. Hiermee investeert u in uw toekomstige medewerkers. Daarnaast biedt hybride docentschap de mogelijkheid om in contact te komen met talentvolle studenten, bijvoorbeeld over stagemogelijkheden, afstudeerprojecten of openstaande vacatures. Hybride docentschap is ook een mogelijkheid om extra te investeren in uw huidige medewerkers. Medewerkers kunnen zich in het onderwijs ontwikkelen op andere gebieden dan binnen hun baan. Dit kan helpen om hen te behouden voor uw bedrijf, daarnaast kan het ook een kwaliteitsimpuls geven aan uw bedrijf omdat hybride docenten de vaardigheden en kennis die zij opdoen in het onderwijs ook in kunnen zetten in hun huidige baan. Tenslotte kan hybride docentschap bijdragen aan de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf en uw medewerkers. 

Meer weten over de kansen en mogelijkheden? Bekijk dan deze flyer. Arrow icon

Pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’

Sinds 1 januari 2020 loopt in Brainport Eindhoven de pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’.  Via deze pilot geven we een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio doordat we via 100 hybride docenten de ervaring en kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de klas in brengen. De pilot wordt medegefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en Techniekpact.

Ondersteuning in de pilot

Vanuit de pilot bieden we je ondersteuning bij de voorlichting over hybride doceren binnen het bedrijf, het uitzetten van een interessepeiling en denken we mee over het implementeren van hybride docentschap in het beleid. We hebben ten behoeve van het project twee mensen aangesteld die de matches tussen de medewerkers en de onderwijsinstellingen maken; zij voeren gesprekken met de geïnteresseerde medewerker(s) over de mogelijkheden van hybride doceren, organiseren de eerste kennismaking en de daadwerkelijke match.

Meer informatie en inspiratie

In de pilot zijn we ook bezig met het ontwikkelen van handreikingen, stappenplannen en andere documenten die bedrijven kunnen helpen bij de inzet van medewerkers als hybride docenten. Hou deze website in de gaten als je daar benieuwd naar bent. 

De 6 succesfactoren voor duurzame inzet van hybride docenten - Techniekpact Adviestarieven Hybride Docentschap

Hybride docent draagt bij aan toekomst technisch onderwijs

Lees het artikel

‘Het opleiden van de volgende generatie is heel waardevol’

Lees het artikel

‘Ik vind het leuk om mijn ervaring te delen met anderen’

Lees het artikel

‘Ik wil een rolmodel zijn voor meiden’

Lees het artikel

Deelnemen?

Deze pilot is een kans voor onderwijsinstellingen, bedrijven en de regio om veel te leren als het gaat om de kansen, mogelijkheden en belemmeringen van hybride doceren. Het gaat niet om het aantal kandidaten dat een bedrijf beschikbaar stelt of het aantal plaatsen dat een onderwijsinstelling kan bieden. Wil je klein beginnen met één kandidaat uit jouw bedrijf? Ook dan willen we je van harte uitnodigen om deel te nemen aan de pilot!  

Bij interesse kan je hieronder je contactgegevens achterlaten. Mieke Zijlstra, projectleider van de pilot, neemt dan vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden te verkennen.