Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Regio in Beeld geeft inzicht in toenemende krapte op de arbeidsmarkt in Helmond-De Peel

Het uitbreken van de coronapandemie in Nederland in het voorjaar van 2020 en de daaropvolgende overheidsmaatregelen, hebben grote invloed op de economie en de arbeidsmarkt. De economie kromp in het begin fors, maar herstelde zich in de loop van 2020. In het 2e kwartaal van 2021 was de economie weer op of zelfs boven het niveau van voor de coronacrisis.

Het uitbreken van de coronapandemie in Nederland in het voorjaar van 2020 en de daaropvolgende overheidsmaatregelen, hebben grote invloed op de economie en de arbeidsmarkt. De economie kromp in het begin fors, maar herstelde zich in de loop van 2020. In het 2e kwartaal van 2021 was de economie weer op of zelfs boven het niveau van voor de coronacrisis.

Op de arbeidsmarkt waren de effecten uiteindelijk niet zo groot: 

  • de werkgelegenheid daalde maar weinig
  • de werkloosheid steeg niet (fors)
  • het aantal uitkeringen bleef laag

Tussen bedrijven, beroepen en sectoren zijn wel grote verschillen in de mate waarin zij getroffen zijn. Steunmaatregelen hebben tijdens de coronacrisis voor een overbrugging van de werkgelegenheid gezorgd.

Arbeidsmarkt in Helmond-De Peel herstelt

Door de veerkracht van de Nederlandse economie en de 1e versoepelingen van de coronamaatregelen, trok de economie vanaf het 2e kwartaal van 2021 aan. Maar er blijven ook onzekerheden. De economische groei werkt door op de arbeidsmarkt van Helmond-De Peel. Dit is terug te zien in:

  • Het aantal openstaande vacatures. Met ruim 4.300 openstaande vacatures eind 2e kwartaal 2021 is het aantal boven het niveau van voor de coronacrisis.
  • Het aantal werknemersbanen. De verwachting is dat in de periode 2020-2022 het aantal werknemersbanen in de regio met 2.700 toeneemt. Dit is een groei van 2,6%. In de horeca en bij de uitzendbureaus kwamen er de meeste banen bij, terwijl in de sectoren cultuur, sport en overige diensten nog banen verdwenen.

Nog steeds een groot aantal beschikbare arbeidskrachten

Het aantal beschikbare mensen in de regio, voor zover geregistreerd, blijft groot en bevat personen met verschillende uitkeringen en achtergrond.

Weer krapte op de arbeidsmarkt en op hoger niveau dan voor coronacrisis

Begin 2020, voor de coronacrisis uitbrak was de arbeidsmarkt in Helmond-De Peel gemiddeld: de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten waren redelijk met elkaar in evenwicht. Door de coronacrisis vond er een grote omslag plaats. De arbeidsmarktspanning daalde maar kon in de rest van 2020 getypeerd worden als ‘gemiddeld’.

De toename van het aantal openstaande vacatures zorgde ervoor dat in het 1e kwartaal van 2021 de spanning steeg. In het 2e kwartaal steeg de spanning verder en kon de arbeidsmarkt getypeerd worden als krap. Er zijn wel verschillen tussen de beroepsklassen. Voor creatieve & taalkundige beroepen is de arbeidsmarkt nog ruim. Beroepsklassen met een krappe arbeidsmarkt zijn onder andere:

  • ICT beroepen
  • technische beroepen
  • openbaar bestuur
  • transport & logistieke beroepen

Door de vergrijzing in Helmond-De Peel wordt verwacht dat krapte de komende jaren een structureel probleem blijft. Sectorspecifieke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, kunnen leiden tot een verdere toename van krapte.

Veel kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt van Helmond-De Peel

Voor werkgevers betekent die krapte dat het lastig is om geschikt personeel te vinden. Daar staat tegenover dat de krapte kansen biedt voor werkzoekenden. 

De publicatie ‘Regionale kansrijke beroepen’ geeft een overzicht van de kansrijke beroepen voor Helmond-De Peel. 

Om vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar te laten aansluiten, ligt er een rol voor werkzoekenden én werkgevers. Werkzoekenden moeten een goed beeld hebben van waar ze goed in zijn en bereid zijn verder te leren. Daarnaast kunnen ze breder zoeken dan alleen naar werk dat ze eerder hebben gedaan. Zeker wanneer er binnen dat beroep minder werk beschikbaar is. Werkgevers moeten kritisch kijken welke vaardigheden essentieel zijn voor een functie en welke aan te leren zijn, eventueel met scholing. Dit biedt de mogelijkheid om op een andere manier naar geschikt personeel te zoeken. Voor veel functies zal de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren namelijk niet minder worden. 

Meer weten over Regio in Beeld? Lees dan ook het rapport ‘Regio in Beeld Helmond-De Peel’.

Regio in Beeld Helmond-De Peel Arrow icon
Naar Pioneers in Work