Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Green Transport Delta – Waterstof

Het project Green Transport Delta – Waterstof (GTD-H) heeft als hoofddoel het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën: waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.

Deze drie waterstoftechnologieën worden in dit project gerelateerd aan cross-sectorale mobiliteitstoepassingen voor de Automotive, scheepvaart en non-road mobile machinery en de daaruit voorkomende technische vereisten die aan de producten worden gesteld vanuit de eindgebruiker. Hierbij wordt ook rekening gehouden met wet- en regelgeving en andere markt specifieke factoren. Hiermee willen de consortiumpartners de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen en verbeteren en hun (internationale) concurrentiepositie op de markt voor duurzame mobiliteitstoepassingen en power units versterken.

"Samen kunnen we ervoor zorgen dat we goed blijven in datgene waar we nu als Nederland al goed in zijn: de productie van zwaar transport. Die sector gaan we nu vergroenen. Wij zien waterstof dan ook als een van de belangrijkste oplossingen voor duurzaam langeafstand wegtransport."

Freek de Bruijn, projectleider bij RAI Automotive Industry NL

Impact op duurzaamheid en digitalisering

Door de cross-sectorale en innovatieve waardeketen op het gebied van waterstof beogen de consortiumpartners een grote stap te zetten in het behouden en het vergroten van de Nederlandse concurrentiepositie op het gebied van waterstof. Met de beoogde technologieën (waterstofverbrandingsmotoren, waterstofbrandstofcellen en waterstoftankinfrastructuur) leveren zij een grote bijdrage aan de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daarnaast draagt dit consortium bij aan het versterken van het ecosysteem voor onderzoek en innovatie binnen Nederland, dit blijkt onder meer uit de samenwerking tussen verschillende grote ondernemingen, het mkb en kennisinstellingen. Door een sterke concurrentiepositie op te bouwen kunnen de consortiumpartners de productie van de te ontwikkelen technologieën op de lange termijn binnen Nederland houden en verkleinen zij de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers. 

Innovaties in dit project

Onder leiding van DAF Nederland werken de projectpartners concreet aan de ontwikkeling van:

  • De ontwikkeling van een flexibel waterstofinjectiesysteem voor het kunnen converteren van bestaande aardgas/diesel motoren naar waterstofverbrandingsmotoren voor zowel de Automotive als maritieme sector;
  • De ontwikkeling van waterstofverbrandingsmotoren voor trucks, binnenvaartschepen en mobiele power units;
  • De ontwikkeling van een modulair SOFC brandstofcel systeem en een afgerond onderzoek naar het dynamisch belasten van PEMFC brandstofcellen in relatie tot de degradatiegrenzen;
  • De ontwikkeling van flowmeters en kalibratietechnologieën voor de doorontwikkeling van waterstoftankinfrastructuur.

Projectpartners

Overzicht Programmabureau Green & Smart Mobility

Programmabureau Green & Smart Mobility

Naar het Programmabureau

Green Transport Delta – Elektrificatie

Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een sterk batterij-ecosysteem in Nederland en hiermee versneld de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit te realiseren.

Naar het programma

Digitale infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)

Naar het project

Battery Competence Cluster - NL

Naar het project

Brainport Bereikbaar

Naar het programma