Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Drie belangrijke kenmerken van de MedTech sector in Brainport Eindhoven

De MedTech sector in Brainport Eindhoven onderscheidt zich door drie belangrijke kenmerken.  

1. Diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken sterk vertegenwoordigd  

De MedTech bedrijven in Brainport Eindhoven zijn actief in zeer uiteenlopende therapeutische gebieden en markten. Het domein ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken’ is opvallend sterk vertegenwoordigd. Een belangrijke stimulans gaat daarbij uit van Philips Healthcare, wereldwijd nummer 3 in dit domein. Het domein is bovendien onderzoekspeerpunt van de TU/e. Wereldwijd gemeten heeft dit domein een omzet van $39,5 miljard (2017). Binnen de Brainport regio zijn >30 bedrijven actief op dit gebied zij opereren in de gehele waardeketen.  

“Als je kijkt op welk vlak van de medische technologie wereldwijd de meeste omzet wordt gegeneerd, staat het segment diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken op de tweede plaats. In de toekomst ligt de nadruk van gezondheid en zorg steeds meer op voorkomen van ziekten en vroeg diagnosticeren. In Brainport Eindhoven hebben we een sterke uitgangspositie met een complete waardeketen in diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken. Om het potentieel hiervan te verzilveren gaan we inzetten op het verder versterken van ketenverbanden en het vergroten van innovatie- en concurrentiekracht en het verdienvermogen bij bedrijven.”   

Directeur Brainport Development, Paul van Nunen

2. Bedrijven actief in complexe machinebouw sterk vertegenwoordigd  

Een ander kenmerk van de sector is dat ruim een derde van de MedTech bedrijven (>100) actief is in de keten van de complexe machinebouw (systems engineering, electronics, embedded systems, engineering and manufacturing technology). Deze medisch technische maakindustrie is deels toeleverancier van Philips Healthcare, maar bedient ook andere medisch technische OEM-klanten. De ruime aanwezigheid van deze medisch technische maakindustrie is een belangrijke asset voor de regio. Hierdoor kunnen snel prototypes worden gemaakt of kleine series worden geproduceerd.  

3. Verhoudingsgewijs veel startups  

Brainport Eindhoven telt naast enkele corporates een groot aantal medisch technische startups die voortkomen uit het sterke startup klimaat in Brainport Eindhoven. In dit klimaat ontstaan veel (± 36) startups in de medische technologie. De startups zijn heel divers met producten variërend van een dagboek app (post-IC) tot aan zeer gevoelige complexe en gevoelige neurostimulatie (ONWARD en Salvia Bioelectronics).  De helft van deze startups vindt hun oorsprong in de TU/e en 20% komt voort uit initiatieven vanuit regionale ziekenhuizen of zorginstellingen. De High Tech Campus Eindhoven is een geliefde vestigingslocatie. Minstens 17 startups zijn hier gevestigd.   

Naar Pioneers in MedTech