Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

CO2 neutrale en circulaire industrie

Bepaalde sectoren, zoals heavy-duty transport en chemische procesindustrie, zijn belangrijk voor de Nederlandse economie, maar verduurzaming van deze industrie is een grote uitdaging. Tegelijkertijd vormt het ook een economische kans.

Het gaat immers niet alleen om het behoud van bepaalde sectoren voor de regio, maar ook om de vorming van nieuwe, innovatieve ketens om die verduurzaming voor elkaar te krijgen. Door het verbinden van grote industriële partijen met kennisinstellingen, innovatieve MKB, scale-up bedrijven en de maakindustrie in Brainport, kunnen nieuwe groene waardeketens ontstaan, met nieuwe economische activiteit en werkgelegenheid tot gevolg. Door te pionieren in een technologie voor een duurzame toekomst, kunnen bedrijven een koploperspositie innemen als het gaat om duurzaam produceren. Dit vergroot exportkansen voor de toekomst.

Binnen Brainport wordt ingezet op de samenwerking van de juiste partners met integratie van kennis op het gebied van energie, chemie en de high tech-maakindustrie. Dit resulteert in de ontwikkeling van unieke technologieën en duurzame brandstoffen op het gebied van elektrificatie, waterstof, metal fuels, solar fuels en heat storage. ENzuid is een voorbeeld van een grootschalige publiek private samenwerking waarin een keten van HTSM-toeleveranciers wordt gekoppeld aan chemische kettentrekkers t.b.v. de verduurzaming van de procesindustrie.

Best practices