Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Zacht-fruitteler Genson in gesprek met solar experts over combineren van teelt met opwekken van zonne-energie

Hoe voorzie je de grootste winkelketen van Nederland het gehele jaar door van aardbeien op een zo duurzaam mogelijke manier? Tijdens een bijeenkomst met diverse solar experts deelde zacht-fruit teler Genson zijn voornaamste uitdagingen op het vlak van duurzaam en energieneutraal telen.

Samen kijken ze naar hoe Genson jaarrond zo duurzaam mogelijk kan produceren door zonne-energie en zonnecollectoren te combineren met teelt. Het bedrijfsbezoek maakt deel uit van een serie bijeenkomsten die is georganiseerd door Innovatiehuis de Peel in samenwerking met Brainport Development met als doel agrarische ondernemers in de Peel te informeren over of verder te helpen met (high)tech oplossingen die de land- en tuinbouwers helpen innoveren.  

Innovatiehuis de Peel en Brainport Development sloegen eind vorig jaar de handen inéén om ondernemers in de land- en tuinbouw in contact te brengen met regionale hightech innovaties op het gebied van zonne-energie, drones en warmteterugwinning. In de loop van 2021 organiseren beide partijen diverse bijeenkomsten rond deze thema’s. 

In gesprek met solar experts over combineren teelt met opwekken energie 

Naar aanleiding van een verkenning van Innovatiehuis de Peel onder agrarische ondernemers die het potentieel van zonne-energie volledig willen benutten, ging zacht-fruitteler Genson op 8 december 2020 in gesprek met Brainport Development, Brite Solar en TNO/ Solliance. De vragen die centraal stonden waren: kan een combinatie gemaakt worden tussen het telen van zacht-fruit en het opwekken van zonne-energie? Kan het opwekken van zonne-energie een tweede verdienmodel zijn waardoor de grond meer opbrengt? En welke invloed heeft het plaatsen van zonnecollectoren op de teelt? Eind februari stond een bedrijfsbezoek van alle betrokkenen bij Genson’s locatie in Sint-Oedenrode op de agenda als vervolg op de eerste sessie. 

De Genson Group en haar duurzaamheidsambities 

De Genson Group is een grote speler wanneer het gaat om vermeerdering en opkweek van zacht-fruit planten en de productieteelt van aardbeien, frambozen en prei. Het familiebedrijf levert zacht- fruitplanten aan partijen binnen heel Europa en is de grootste toeleverancier van Albert Heijn. De aardbeien worden jaarrond geleverd. Daarnaast leveren ze in het seizoen frambozen en het hele jaar prei uit de vollegrond. Het bedrijf zet alles op alles om circulair en duurzaam te werken. De innovatiekracht van Genson is groot, net als haar duurzaamheidsambities. In Genson’s proeftuin worden nieuwe rassen getest op onder meer ziektegevoeligheid, smaak & kwaliteit en opbrengst. Ook wordt geëxperimenteerd met nieuwe substraten en biologische gewasbescherming. Er lopen projecten op het gebied van robotisering, het voorkomen van voedselverspilling door het voorspellen van oogst en houdbaarheid en het verwerken van reststromen. 
 
 

Dunne film zonnecollectoren, agrivoltaics en omzetten zonne-energie in waterstof 

Tijdens het bedrijfsbezoek nam operationeel directeur Frans de Vogel van Genson het woord. Na een toelichting op het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten legde hij zijn uitdagingen voor aan het aanwezige gezelschap. Dat gezelschap bestond uit diverse experts waaronder drie vertegenwoordigers van TNO en Solliance die zich bezighouden met de ontwikkeling van flexibele dunne film zonnecollectoren die bijvoorbeeld kunnen worden geïntegreerd in de plastic tunnels boven de gewassen. Daarnaast was H2arvester aanwezig, een leverancier van mobiele zonnepanelen voor landbouwgrond die tijdelijk niet in gebruik is waarbij de energie wordt omgezet in waterstof. Ook Brite Solar was vertegenwoordigd, een leverancier van agrivoltaics ofwel glas dat de zon doorlaat en energie opvangt. Het glas biedt een ideale oplossing voor kassen en kan ook direct boven gewassen worden geplaatst. Brite Solar heeft een eerste test-setting met deze panelen in het Limburgse Broekhuizen gerealiseerd. Ten slotte waren een subsidie/ funding specialist, een vertegenwoordiger van Brainport Development, de economische ontwikkelingsorganisatie van Brainport Eindhoven en Innovatiehuis de Peel en de mede-eigenaren van Genson Mari en Marco van den Heuvel en hun marketingverantwoordelijke aanwezig.  

Solar technologie draagt bij aan energie neutrale bedrijfsvoering  

De voornaamste ambitie van Genson ligt in lijn met de ambitie van de gehele zacht-fruit en kassen sector en is om op termijn energieneutraal en volledig fossielvrij te worden. De aanwezige solar experts werd gevraagd: hoe zou jullie solar technologie hieraan kunnen bijdragen? Ofwel: hoe kunnen de kassen c.q. de stellingen en tunnels die nu overdekt zijn met plastic of grond die tijdelijk niet wordt benut een energiebron worden? Het streven van alle partijen is om samen toe te werken naar een mooie commercieel levensvatbare business case.  

Het vervolg en de rol van Brainport Development en Innovatiehuis de Peel 

Binnenkort wordt een vervolgbezoek gepland van Genson aan Brite Solar, waar ook TNO/ Solliance en H2arvester hun oplossingen zullen presenteren. Na die sessie zal gezamenlijk worden toegewerkt naar een levensvatbare businesscase en worden subsidie- en financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Daarbij dienen Innovatiehuis de Peel en Brainport Development als verbinders en procesbegeleiders. “De agrarische sector staat voor een enorme uitdaging om in de nabije toekomst nieuwe verdienmodellen te vinden,” vertelt senior-adviseur strategie bij Brainport Development Didier Barrois. “Tegelijkertijd vind je juist in Brainport Eindhoven een hoge concentratie van uiterst innovatieve technologiebedrijven en organisaties. Hightech oplossingen bieden enorme kansen voor de agrarische sector. De verbinding leggen tussen de agrarische ondernemingen en hightech spelers en zoeken naar cross-overs kan beide sectoren verder helpen. Dat proberen wij op deze manier te stimuleren.” 

Contact 

Heb je een agrarische onderneming en een verduurzamings- en of innovatievraag of ben je juist een onderneming die energieoplossingen biedt? Neem dan contact met ons op. Agrarische ondernemers in de Peel kunnen contact opnemen met Liza Simons en ondernemers met energieoplossingen met Daan Heijsters. Wil je meer weten over vragen die leven bij ondernemers in de regio, kijk dan op Connect. Ben je benieuwd naar innovaties in de Peel kijk dan op de website van Innovatiehuis de Peel