Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Truck Platooning

Het consortium Brainport EcoTwin heeft onlangs bewezen dat het technisch mogelijk is om vrachtwagenplatooning toe te passen op de openbare weg.

Het EcoTwin consortium bestaat uit bedrijven DAF, NXP en Ricardo en kennisinstituut TNO. In de afgelopen jaren hebben zij aanzienlijke vooruitgang geboekt in de manier waarop voertuigen met elkaar communiceren, hoe ze reageren op de sensoren (radar, camera en voertuig-naar-voertuig 'V2V') en hoe het voertuig en de besturing van het peloton met elkaar verbonden zijn. Hun truck platooning technologie maakt het nu mogelijk om minstens drie vrachtwagens via datacommunicatie met elkaar te verbinden om zo veilig en automatisch op slechts 0,3 seconden afstand van elkaar een peloton te vormen.

Vrachtwagenplotonering biedt duidelijke voordelen

Truck Platooning heeft duidelijke voordelen:

  • brandstofbesparing,
  • lagere CO2-uitstoot,
  • verbeterde verkeersveiligheid
  • en betere doorstroming van het verkeer.

Het vergemakkelijkt ook het creëren van nieuwe businessmodellen voor het efficiënt gebruik van logistieke processen en de daaruit voortvloeiende kostenbesparingen. Vanwege de technische mijlpaal die het consortium in hun ontwikkelingsproces heeft bereikt, is het peloton nu klaar om samen met vrachtwagenfabrikanten, dienstverleners, onderzoekers, de overheid en verzekeringsmaatschappijen op de openbare weg te testen.

Ideaal gebied voor het testen en op de markt brengen van producten

In Brainport Eindhoven worden verschillende methoden gebruikt om dit soort voertuigen en verkeerssystemen te testen. Door de zeer geavanceerde infrastructuur, het dichte verkeersnetwerk, real-time verkeersmanagement en de hoge 4G penetratiegraad is de regio bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen, testen en implementeren van slimme mobiliteitstoepassingen. Daarom is 's werelds eerste project voor schokgolfreductie (toepassing van car2x-communicatie in 'normaal' verkeer) geïntroduceerd op een grote openbare weg nabij de stad Eindhoven. Deze snelweg is uitgerust met coöperatieve wegkantunits. Daarnaast biedt deze overheidsregeling met betrekking tot het testen van coöperatief en aangesloten rijden veel ruimte om te testen.