Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Rabobank Regio Eindhoven

‘Wij zijn meer dan een financier, we zijn onderdeel van het hele ecosysteem.’ 

Wat doet Rabobank Regio Eindhoven?

Rabobank Regio Eindhoven heeft ongeveer 20.000 zakelijke klanten en 180.000 particuliere klanten. Ik zeg eigenlijk altijd dat we helpen om dromen te realiseren. Dat kunnen grote dromen zijn zoals de overname van een bedrijf, of kleinere dromen. ‘Hoe zorg ik er bijvoorbeeld voor dat mijn kind later kan studeren?’ of ‘hoe vergroen ik mijn huis.’ Daarnaast proberen we een bijdrage te leveren aan het brede welvaartsperspectief. Zo kijken we met andere partijen hoe we de leefomstandigheden kunnen verbeteren in krachtwijken. Dat kunnen we nooit alleen, dus doen we het altijd samen. Onze rol daarin is het aanjagen, faciliteren, verbinden of helpen. Dat vind ik het unieke van Rabo; door onze coöperatiestructuur zijn we meer dan een bank, en staan we middenin de samenleving. We zitten heel diep en lokaal in de haarvaten, waardoor we snel horen wat er gebeurt. Mensen weten ons te vinden als sparringpartner, omdat we snel stappen kunnen zetten en connecties verzorgen.  

 

Gerard Zwartkruis

"Ik woon twintig jaar in deze regio. Mijn drie kinderen studeren en wonen allemaal in Utrecht. Mijn vrouw is al tien jaar lang voorzitter van de grootste kledingbank van Zuid-Nederland in de Gestelsestraat.  

Ik ben directeur Bedrijven bij Rabobank Regio Eindhoven; een van de grootste lokale banken van Nederland. Ik hou me voornamelijk bezig met de ontwikkeling van een Brainport agenda, waarbij we vorig jaar hebben toegezegd dat we een miljard in deze regio gaan investeren. Daarmee willen we de groei van de Brainportregio stimuleren, in combinatie met een vitaal leefklimaat. Een vitaal leefklimaat heeft te maken met goede voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, gezondheid en armoedebestrijding. Daarmee dragen we bij aan het verbreden van het welvaartsperspectief van de regio en haar bewoners."

Op welke manier dragen jullie bij aan het realiseren van maatschappelijke uitdagingen? 

In 2050 bestaat de wereldbevolking uit zo’n negen miljard mensen. Dat brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van voedselvoorziening. Met ‘Banking for food’ wil Rabobank een concrete bijdrage leveren aan het bedenken van oplossingen voor het wereldvoedselprobleem. Vorig jaar hebben we ons bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van voedselverspilling, maar ook het opschalen van klimaatvriendelijke landbouw is daar een onderdeel van.  

In het kader van de één miljard die ik al eerder benoemde; als wij zeggen dat wij een vitaal leefklimaat willen in deze regio, dan moeten we innovaties op dat gebied natuurlijk omarmen en helpen. Daarom jagen wij regionale start-ups en scale-ups aan. Ioniqa is zo’n voorbeeld. Zij maken van oude PET-flessen een nieuw basisproduct. Of denk aan PeelPioneers. Zij halen alle ingrediënten uit schillen, waardoor 100% van de sinaasappel hergebruikt kan worden voor nieuwe voedselproducten. Dit zijn voorbeelden die bijdragen aan een vitaal leefklimaat, dus daar zetten wij uiteraard al onze kennis voor in.  

Een landelijk voorbeeld van wat wij doen op het gebied van maatschappelijke uitdagingen is het helpen van particuliere woningbezitters bij het verduurzamen van hun huis. Maar ook vastgoedeigenaren moeten eraan geloven. Ook van hen vragen we dat ze panden verduurzamen en daar koppelen we natuurlijk ook een tijdslimiet aan; in 2030 moeten alle panden voldoen aan onze duurzaamheidseisen. Het pand waar nu zijn (Rabobank Fellenoord red.) is trouwens een van de duurzaamste gebouwen van Nederland. Het is zelfs zo dat de ramen voorzien zijn van zonnecollectoren. Dat levert direct een flinke hoeveelheid energie op. Een leuke en zichtbare toepassing daarbij is dat je je telefoon via het raam kunt opladen. 

Welke impact hebben jullie in 2030 gerealiseerd? 

We hebben vorig jaar gezegd dat we -bovenop wat we al doen- een miljard gaan investeren in Brainport. Ik hoop dat we daarom over tien jaar zien dat we niet alleen hebben bijgedragen aan de groei van regio, maar ook aan een vitaal leefklimaat. Dat mensen zeggen ‘jeetje wat is het gaaf om hier te wonen én te werken. Er zijn goede faciliteiten voor de kinderen, er zijn musea, zwembaden en sportvoorzieningen.’ Dat kun je niet los zien van elkaar. Ik vind het mooi als Rabobank daaraan bij heeft gedragen. We zijn als bank al honderd jaar aan Eindhoven verbonden en over tien jaar zijn we er nog steeds. We zijn meer dan een financier, we zijn onderdeel van het hele ecosysteem. 

Welke partij uit de Brainport Regio kan jullie daarbij helpen? 

Als bank hebben we een enorm netwerk waardoor we weten wat er speelt en het gemakkelijker is om partijen aan elkaar te verbinden. Onze rol zie ik daarom vooral als facilitator. Wij geloven erg in samenwerken, dat zit in ons DNA. Mooi als we elkaar op regionaal gebied daarin weten te vinden. Maar ook ‘hoe zorgen we ervoor dat we jong talent aantrekken en dat ze ook hier blijven?’ ‘Gouden handen, gouden koppen’ noemen we dat. Werving, samendoen, elkaar vinden, alles gaat zo snel hier. We hebben elkaar allemaal nodig.  

Wat hoop je dat Eindhoven in 2030 heeft gerealiseerd op het gebied van maatschappelijke uitdagingen? 

Ik hoop dat de gebiedsontwikkeling van de stad tegen die tijd verwezenlijkt is. Dat is tien jaar sneller dan de tijd die er nu voor staat. Het wordt niet alleen waanzinnig mooi; het geeft een boost aan de toegankelijkheid, de woonzekerheid en woontevredenheid. Bovendien hebben we bedrijven die knetterhard groeien. Als je verzuimt snelle stappen te nemen in het verwezenlijken van die stedelijke ontwikkeling, bestaat de kans dat bedrijven vertrekken. Dan trek je de ziel uit deze stad en onttrek je de economische daadkracht. Dat moeten we voorkomen. Daarom zitten we regelmatig bij de Gemeente aan tafel om gezamenlijk tot versnelling te komen.