Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Metalot bouwt community rondom vernieuwende waterstoftechnologie

In het Future Energy lab versnellen bedrijven en organisaties veelbelovende technologieën voor de energiemarkt.   

In het Future Energy lab versnellen bedrijven en organisaties veelbelovende technologieën voor de energiemarkt.   

De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Dat vraagt om baanbrekende innovaties die bedrijfs- en organisatiegrenzen overstijgen. En juist op dat vlak is een rol weggelegd voor Metalot. In Budel werken bedrijven en organisaties in het Metalot Future Energy Lab samen aan het aanjagen en klaarstomen van veelbelovende technologieën voor de energiemarkt. De afgelopen jaren werden flinke stappen gezet op het gebied van metal fuels, de toepassing van metaalpoeder als grootschalige opslag van CO2-vrije energie. Ook de ambities op het gebied van batterijtechnologie en waterstof zijn stevig. Een community voor vernieuwende waterstoftechnologie krijgt in rap tempo vorm. Hoog tijd dus voor geïnteresseerde partijen om in te stappen. 

 

Fränk de Jong is Managing Director (a.i.) van het Metalot Future Energy Lab. Doordat hij al jaren een eigen innovatieadviesbureau heeft, heeft hij veel ervaring in bij elkaar brengen van organisaties, bedrijven en consortia om gezamenlijke ambities te vertalen naar concrete plannen en projecten en daar vervolgens financiering voor te verkrijgen. In zijn rol als Managing Director bij Metalot komen Fränk’s verbindende vaardigheden en uitgebreide ervaring met het bouwen van ecosystemen en het aantrekken van subsidies goed van pas. Momenteel ligt zijn focus op het opbouwen van een waterstof community. 

Waardeketens bouwen om ontwikkeling kansrijke technologie te versnellen 

“Het bouwen van ecosystemen en het omzetten van ideeën naar concrete en gedragen projecten die maatschappelijke impact hebben, is waar ik energie van krijg,” vertelt Fränk. “Dat is ook wat we doen voor Metalot. We zijn een aanjagende organisatie die waardeketens bouwt om de ontwikkeling van kansrijke technologieën te versnellen. In het Metalot Future Energy Lab stomen we veelbelovende systemen en technologieën voor de energietransitie klaar voor de markt. Daarbij zetten we in op drie thema’s. Dat is ten eerste metal fuels, ten tweede waterstof en ten derde batterijtechnologie voor langdurige energieopslag.” 

Succesvolle projecten op het gebied van ijzerbrandstof 

“De TU/e is één van de initiatiefnemers en grondleggers van Metalot en is nauw betrokken bij de programmalijnen. Philip de Goey en Jan Vlassak zijn de oprichters van Metalot, besturen de stichting en Philip is als hoogleraar eveneens wetenschappelijk boegbeeld van de technologieën. Mijn rol is het opzetten van een community, het bouwen van een team en het inrichten van een netwerk en concrete projecten realiseren rondom technologieën die bij veel partijen in het vizier zijn, maar waar vaak nog geen concrete markt voor is. Op het gebied van ijzerbrandstof doen we dat al volop en hebben we verschillende succesvolle projecten afgerond of lopen.” 

Waterstof heeft enorme potentie en sluit naadloos aan bij metal power 

“Er zijn best veel organisaties die inventarisaties naar kansrijke technologieën verrichten, de vraag is uiteindelijk op welke technologie je inzet als BV Nederland. Een rapport van FME over de kansen die waterstof biedt, was voor ons uiteindelijk de aanleiding om vorm te gaan geven aan deze waterstof community. Waterstof heeft enorme potentie en bovendien kan waterstof worden gebruikt voor het kosteneffectief regenereren van ijzer-oxide tot ijzerpoeder waardoor het naadloos aansluit op ons thema metal fuels.”  

Subsidie Metropool Regio Eindhoven voor opbouwen waterstof community 

“We zijn nu in contact met zo’n vijftig partijen die hebben aangeven waterstof een interessante technologie te vinden. Verschillende van die bedrijven en organisaties zijn al bezig met het verkennen van het opwekken, de opslag en toepassing van waterstof. Voor het opbouwen van een waterstof community hebben we een subsidie verkregen van de Metropool Regio Eindhoven, daar nemen nu zo’n tien à vijftien bedrijven aan deel.”  

Gefaseerde roadmap – van inventarisatie tot vermarkten  

“Onze roadmap bestaat uit verschillende fases. De eerste fase bestaat uit een inventariserend onderzoek om scherp te krijgen welke concrete behoeften er zijn bij de bedrijven, vervolgens gaan we projecten optuigen met bijbehorende financiering. Gelijktijdig gaan we aan de slag met het opzetten van een IP-structuur, zodat we voor de toepassingen en producten die we gezamenlijk gaan vermarkten waarborgen dat alles rondom opbrengsten en intellectuele eigendommen goed is geregeld. Daarbij willen we zowel de belangen van de grote als van de kleine partijen behartigen. Ten slotte werken we aan het optuigen van een lidmaatschap model zodat het voor alle organisaties en bedrijven mogelijk is om laagdrempelig aan te haken en Metalot de middelen heeft om haar toegevoegde waarde duurzaam beschikbaar te stellen.” 

Verbinding leggen in Brainport Eindhoven 

“Eén van de partijen die is betrokken bij de waterstof community is Brainport Development, zij spelen een rol als het gaat om het netwerk, de lobby richting rijk en overheden en eventueel in concrete projecten ook projectmanagement. Daarnaast hebben we nog contact met enkele economische ontwikkelingsmaatschappijen van andere regio’s. Overal in Nederland zijn partijen bezig met mooie dingen. Het is zaak om dat goed te kanaliseren en concreet te maken, waarvoor we een geschikte experimenteer omgeving inrichten in het lab. We kijken naar hoe we verbindingen kunnen leggen en elkaar kunnen versterken.” 

Bijdragen aan het schrijven van geschiedenis 

“Wat we doen in het Metalot Future Energy Lab geeft me energie. Ik vind het mooi om dingen te zien vernieuwen en beter te zien worden. Soms hoor je je grootouders en dan denk je wat een bijzondere tijd moet dat zijn geweest; de opkomst van auto’s, de televisie, de maanlanding en ga zo maar door. Maar als je ziet wat er gebeurt op dit moment. Er wordt nu echt geschiedenis geschreven. Daaraan kan ik bijdragen door van een papieren gedachte werkelijkheid te maken met mijn ervaring op het vlak van financiering. Het is toch geniaal als ik straks tegen mijn kleinkinderen kan zeggen dat ik heb mogen bijgedragen aan doorbraaktechnologieën zoals Metal Fuels en Waterstof?” 

Meer weten over de waterstof community? Neem contact op met Frank.de.Jong@Metalot.nl