Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

MaaS-pilot helpt Brainport Eindhoven duurzaam bereikbaar te houden

Vanaf komend jaar gaan medewerkers van gemeente Eindhoven en ASML de app TURNN van ICT Group N.V. gebruiken. Deze app is onderdeel van een pilot waarmee gemeente, ASML en Brainport Development alternatieven voor de auto stimuleren, reizen gemakkelijker maken en de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven verbeteren. De pilot in Eindhoven is een van de zeven nationale MaaS-pilots die het ministerie van IenW in samenwerking met regionale overheden organiseert.

Vanaf komend jaar gaan medewerkers van gemeente Eindhoven en ASML de app TURNN van ICT Group N.V. gebruiken. Deze app is onderdeel van een pilot waarmee gemeente, ASML en Brainport Development alternatieven voor de auto stimuleren, reizen gemakkelijker maken en de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven verbeteren. De pilot in Eindhoven is een van de zeven nationale MaaS-pilots die het ministerie van IenW in samenwerking met regionale overheden organiseert.

Op donderdag 28 november hebben gemeente Eindhoven, ASML en Brainport Development een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ICT Group. In 2020 kunnen medewerkers van gemeente Eindhoven en ASML de app gebruiken om hun reizen door het hele land te plannen, boeken en betalen. Via de werkgeversaanpak gaat Brainport Smart Mobility daarna aan de slag om zoveel mogelijk werkgevers in de regio te stimuleren om mee te doen en zo de regio op een slimme en duurzame manier bereikbaar te houden.

Wethouder Monique List (Mobiliteit) van gemeente Eindhoven: “Eindhoven groeit enorm. Met het succes van onze regio komen ook de uitdagingen. We willen dat de stad bereikbaar én tegelijkertijd leefbaar blijft. Kiezen voor een alternatief voor de auto draagt daaraan bij. Met de MaaS-pilot zorgen we ervoor dat onze eigen medewerkers op een duurzame en slimme manier reizen. In elk geval zakelijk, maar de app mag zeker ook privé gebruikt worden.”

TURNN: één app voor alle soorten vervoer

Met het MaaS-platform TURNN hebben werkgevers alles in huis om hun medewerkers te stimuleren duurzaam te reizen door het hele land. Met de TURNN-app kiezen reizigers zelf hoe zij van deur tot deur reizen en krijgen zij informatie over alle mogelijke vervoermiddelen zoals: (deel)auto’s, openbaar vervoer, (deel)fietsen, taxi’s en combinaties daarvan. De app geeft reizigers op basis van persoonlijke voorkeuren actueel en persoonlijk reisadvies. Het geeft ook een alternatieve route bij vertragingen, slecht weer en files. Zakelijke reizen worden automatisch gedeclareerd.

Dirk Grevink van ICT Group: “Met het TURNN-platform worden alle beschikbare vormen van vervoer gecombineerd tot een optimaal en op de persoonlijke omstandigheden afgestemd reisplan. Wij ondersteunen daarmee de reiziger van deur tot deur. Door de hoge kwaliteit van onze dienstverlening bieden wij nu echt een alternatief voor het reizen met de auto.”

MaaS, Mobility as a Service voor Brainport Eindhoven

Door de economische groei en de verdichting van de stad groeit de behoefte aan mobiliteit in de regio, terwijl de ruimte daarvoor afneemt. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio is het belangrijk om slimmer om te gaan met reizen: meer lopen, fietsen en openbaar vervoer, meer gebruik van deelmobiliteit (deelfietsen, -scooters, -auto’s, etc.). We moeten reizen meer als een dienst gaan zien (Mobility as a Service) dan als een keuze voor een vervoermiddel. De MaaS-pilot maakt die diensten voor de reiziger goed toegankelijk. De pilot start bij werkgevers, maar straks kunnen alle bewoners gebruikmaken van de app.

Frits van Hout, executive vice president & chief strategy officer: “ASML zet vol in op duurzame mobiliteit. Niet alleen voor het bedrijf en de medewerkers, maar ook voor de regio. Met de indrukwekkende groei staat de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven onder druk. Iedereen in deze regio heeft een belang en een verantwoordelijkheid hierin. MaaS zal een belangrijke bijdrage leveren door duizenden ASML-medewerkers te helpen elke dag de juiste keuze te maken en duurzame mobiliteit te stimuleren. ASML’s doelstelling is een reductie van 30 miljoen autokilometers per jaar.”

“Er zijn nu al andere werkgevers en gemeenten die mee willen doen", aldus Tim Daniëls van Brainport Smart Mobility. "In het eerste kwartaal van 2020 starten we bij gemeente Eindhoven en ASML. Na de lancering willen wij de dienst breder gaan inzetten. Doel is dat de hele regio zo snel mogelijk profijt heeft van de inzet van MaaS."

Onderdeel van zeven nationale pilots

De pilot in Eindhoven is een van de zeven nationale MaaS-pilots. Deze richten zich naast Eindhoven op de gebieden: Amsterdam-Zuidas, Utrecht-Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern, Groningen-Drenthe, Limburg, Rotterdam-Den Haag (inclusief Airport) en Twente. In de pilots wordt onder andere getest wat wel en niet werkt op het gebied van reisgedrag, businesscase en beleidsimpact. Met de privacyproof verkregen data leren het ministerie van IenW, regionale overheden, MaaS-aanbieders en vervoerders samen hoe het totale mobiliteitssysteem geoptimaliseerd kan worden. Dit kan bijdragen aan oplossingen voor CO2-doelstellingen, fileproblematiek en drukte in het openbaar vervoer.