Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

HyScaling: groene waterstof als economisch perspectief

Om de waterstoftechnologie met Nederlandse bedrijven te ontwikkelen en te bevorderen hebben de samenwerkende partijen in het project HyScaling duidelijke doelen gesteld. Eén ervan is dat er electrolysers moeten komen die beter presteren om groene waterstof te produceren. Daarnaast moet ook de productie efficiënter en goedkoper. Het consortium wil daarvoor een goede productieketen ontwikkelen. Als het goed is kan de Nederlandse industrie mede dankzij het RVO MOOI 2020 project HyScaling in 2030 vijf gigawatt aan electrolyse-capaciteit voor groene waterstofproductie realiseren. Die waterstof is dan ook nog 25 tot 30% goedkoper dan tot nu toe mogelijk is.

Om de waterstoftechnologie met Nederlandse bedrijven te ontwikkelen en te bevorderen hebben de samenwerkende partijen in het project HyScaling duidelijke doelen gesteld. Eén ervan is dat er electrolysers moeten komen die beter presteren om groene waterstof te produceren. Daarnaast moet ook de productie efficiënter en goedkoper. Het consortium wil daarvoor een goede productieketen ontwikkelen. Als het goed is kan de Nederlandse industrie mede dankzij het RVO MOOI 2020 project HyScaling in 2030 vijf gigawatt aan electrolyse-capaciteit voor groene waterstofproductie realiseren. Die waterstof is dan ook nog 25 tot 30% goedkoper dan tot nu toe mogelijk is.

Grotere waterstofproductie

Met het oog op de klimaatdoelen en circulariteit moet de Nederlandse industrie overschakelen van fossiele naar duurzame energie. Hoe kan dat? Eén van de mogelijkheden daarvoor is het gebruik van waterstof, geproduceerd met duurzaam opgewekte elektriciteit in electrolysers. Dat zijn systemen die water (H2O) splitsen in zuurstof (02) en waterstofgas (H2). 

Sleutelpositie markt

Behalve een klimaatopgave die veel investeringen vergt, is dit tegelijk een mooie kans voor de Nederlandse maakindustrie. De verwachting is namelijk dat de Europese electrolyser-markt in 2030 een omzet van een miljard euro per jaar kan bereiken. Die marktomvang is te danken aan de Europese ambitie om in dat jaar 40 gigawatt aan opgesteld vermogen te hebben gerealiseerd. Een gigawatt is een miljoen kilowatt, genoeg om een miljoen huishoudens van stroom te voorzien. HyScaling is erop gericht om dit marktperspectief te verzilveren en de Nederlandse hightech-industrie een sleutelpositie in die markt te verschaffen.

Ondergrondse opslag en windparken

De basis ligt er. Nederland heeft een uitgebreid netwerk voor de distributie en ondergrondse opslag van (waterstof)gas. We gaan veel elektriciteit opwekken in grote windparken op zee, terwijl dichtbij aan land grootschalige procesindustrie is gevestigd. Die kan met de opgewekte elektriciteit waterstof produceren. Verder zijn decentrale clean energy hubs ook van belang, waarbij duurzame energie gekoppeld kan worden aan het lokale energiesysteem met waterstof als energiebuffer en product voor diverse toepassingen. Bovendien hebben we een ijzersterke hightechindustrie die de benodigde electrolysers kan bouwen. 

Beter, beter, beter

Door kostenreducties in alle schakels van de productieketen verbetert de concurrentiepositie van groene waterstof nu al aanzienlijk. Maar de efficiëntie van de omzetting moet nog beter. De productiekosten van de electrolysers moeten verder omlaag. Verder moet de robuustheid van de 'stacks' – gestapelde electrolyse-cellen als onderdeel van een electrolyser - omhoog.

Productie opschalen

Als dat lukt, heeft Nederland een succesformule in handen. Dan kan een grootschalige productie van electrolysers voor binnenlands gebruik en export op gang komen. Dit is precies waar het HyScaling consortium van het Insitute for Sustainable Process Technology (ISPT) en TNO en industriepartners binnen een samenhangend programma naartoe werken.  

“We gaan electrolysers met een efficiëntere omzetting en robuustere stacks tegen lagere kosten produceren.”

Andreas ten Cate, programmadirecteur systeemintegratie ISPT

“Afgelopen jaar hebben we een sterk consortium gevormd met start-up- en MKB-maakbedrijven en grote industriële eindgebruikers. In dit ecosysteem gaan we nu samen innoveren.”

Lennart van der Burg – programmamanager groene waterstof TNO

Het Hyscaling consortium

Het Hyscaling project kent een intensieve samenwerking. Het heeft een zeer divers, sterk consortium van grote bedrijven, mkb en start-ups met eigen innovaties, uit diverse Nederlandse regio’s, en uit Duitsland en België. Het consortium heeft alles in zich om unieke kennis en technologie op te schalen en naar de markt te brengen.

Tot het consortium behoren Teijin, MXPolymers, VDL Energy Systems, Veco, MTSA, TU/e, Brainport Development, BOM, SALD b.v., Hauzer, Ionbond, TU Delft, TNO, Zero Emission Fuels (ZEF), Delft IMP, Hydron Energy, Frames, Magneto, VSL, FME, TNO, DotX Control Solutions, Danieli Corus, Greenberg Traurig, Institute for Sustainable Process Technology, Hanze Hogeschool-EnTranCe, VONK, Fraunhofer IPT en Borit.

Meer informatie

Hyscaling is onderdeel van het Hydrohub Innovation Program van het Institute for Sustainable Process Industry. Meer over het Hyscaling project: HyScaling - Establishing a Dutch electrolyzer industry | ISPT