Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Bright Cape

‘Deze generatie heeft als taak om meer waarde toe te kennen aan het gewicht van tijd en energie’ 

Wat doet Bright Cape?

Er is een gigantische stroom van mooie en relevante vindingen van onderzoeksinstellingen en RTO’s waar zo goed als niets mee gebeurt. Hoe kunnen we die ideeën gebruiken en daadwerkelijk tot een product of dienst komen? Bright Cape is ontstaan als gids in dit innovatielandschap. We maken het idee concreet met behulp van technologie, en vragen anderen om aan te haken. Dat doen we samen met academische instellingen in Europa. Op die manier is ook SARA, onze zorgrobot ontstaan.

De ouderenzorg bijvoorbeeld, is een omgeving waar een hoge werkdruk is, tegenover een relatief lage beloning. Bovendien is er een nijpend tekort aan zorgmedewerkers in deze sector. De naam SARA staat voor Social Autonomous Robot Assistent en zij maakt het leven voor die zorgmedewerker nèt wat comfortabeler. Daardoor kunnen ze langer en op een prettigere manier hun functie uitoefenen, waardoor we op een duurzamere manier met tijd en energie om kunnen gaan.

De robot is nu vooral gericht op welzijn van demente ouderen. Ze helpt hen met bewegingsoefeningen, spelletjes of beeldbellen doordat er persoonlijke profielen kunnen worden ingesteld. Op termijn kan onze zorgrobot ingezet worden als echte medewerker. Onlangs is SARA bijvoorbeeld ook al ingezet als communicatiekanaal bij coronapatiënten. Momenteel zijn we druk bezig om haar via een chatbot echt antwoord te laten geven op vragen. De stem die we gebruiken voor SARA, is trouwens van een van onze eigen medewerksters.

Serge Beniers

Mijn naam is Serge Beniers en ik ben vader van vier kinderen. Ik woon vlakbij de High Tech Campus en heb bedrijfskunde gestudeerd aan de TU/e. Doordat ik enorm geïntrigeerd raakte door beslisprocessen op boardroomniveau, ben ik daarna organisatiewetenschappen gaan studeren. Het blijft me boeien; de manier waarop cultuur- en gedragsbeïnvloeding plaatsvindt op basis van beslissingen van bestuurders.

Op welke manier dragen jullie bij aan het realiseren van maatschappelijke uitdagingen? 

Met Bright Cape kijken we hoe we tijd en energie circulair kunnen maken, of in ieder geval zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen inzetten. SARA kan bijvoorbeeld ook mantelzorgers ontzorgen, waardoor zij het langer volhouden. De zorgrobot draagt daarom bij aan het welzijn en de gezondheid van grote groepen mensen. Daarbij zetten we ook volop in om zoveel mogelijk lokaal te produceren, zodat we zo min mogelijk spullen de wereld over slepen.

Welke impact hebben jullie in 2030 gerealiseerd?

Ik hoop dat we een bijdrage hebben geleverd aan de manier waarop de maatschappij kijkt naar het omgaan met energie, het efficiënt inzetten van processen en het menselijk kapitaal. Daardoor kunnen we in 2030 met veel minder mensen, veel meer realiseren. Een van de belangrijkste taken die onze generatie te doen staat, is om te zorgen dat we meer waarde toe gaan kennen aan het gewicht van tijd en energie. Daardoor houden we tijd over om duurzaam te leven en de welvaart anders te verdelen. Wat we nu zien als vrijwilligerswerk, die inzet moeten we beter verdelen en waarderen. Een basisinkomen kan daarbij helpen. Onze filosofie is ‘Think big, start small’. Ons kikkerlandje kan een voorbeeldfunctie hebben in hoe je via procesoptimalisering laagbetaalde of vrijwillige inzet, gelijkwaardiger gaat waarderen en belonen.

Welke partij uit de Brainport Regio kan jullie daarbij helpen? 

We proberen al een tijdje in gesprek te gaan met de Gemeente Eindhoven want ik denk dat we met Bright Cape veel voor de overheid kunnen betekenen. Procesoptimalisatie kan juist daar veel impact hebben. Het zou mooi zijn om dat samen met de gemeente op te pakken. 

Wat hoop je dat Eindhoven in 2030 heeft gerealiseerd op het gebied van maatschappelijke uitdagingen? 

Ik zou het heel mooi vinden als de Gemeente Eindhoven een stuk efficiënter zou werken omdat ik het vermoeden heb dat er veel winst te halen valt uit de processen daar. Voor de provincie Noord-Brabant hebben we bijvoorbeeld een project gedaan waarin we papieren boekjes vervangen hebben door interactieve websites. Toch merk je dat het voor die medewerkers vaak lastig is om afscheid te nemen van papierwerk. Ik heb het vermoeden dat hetzelfde paradigma speelt bij gemeentes. Daarnaast denk ik dat het interessant kan zijn om data om te zetten in een geautoriseerde procesflow, waarbij gedrag van mensen aan de hand van modellen te voorspellen valt. Er is dus nog veel moois te ontwikkelen waar wij een rol in kunnen spelen.