Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Aantrekkelijke zonnegevels van ZigZagSolar

Zonnegevels die zonne-energie opwekken, voor isolatie zorgen en ongewenste straling tegenhouden.  

Wat doet ZigZagSolar?  

ZigZagSolar bouwt architectonisch aantrekkelijke zonnegevels. “De technologische ontwikkeling daarvan hebben we samen met de TU/e, TU Delft en TNO opgepakt”, legt Wim van de Wall, founder van ZigZagSolar uit. "Dit concept verkopen we nu in Nederland, India en het Midden-Oosten. We hebben in Nederland natuurlijk perfecte mensen om de beste technologieën te ontwikkelen." 

Wereldwijd zie je dat er te veel energie wordt gebruikt in de bebouwde omgeving. Die energie wordt gebruikt om te verwarmen en te koelen, waardoor het gebruik van elektriciteit enorm toeneemt. Wat wij gedaan hebben is een systeem ontwikkelen waarbij je zonne-energie kunt oogsten van de gevel, het gebouw thermisch isoleert en ongewenste straling tegenhoudt. Daarmee kun je een heel gebouw ‘zero energie’ maken. Voor kleine grondgebonden woningen is dat nu al vrij gemakkelijk door het toepassen van zonnepanelen, maar voor hogere gebouwen is dat lastiger. Een zonnegevel is daarvoor de ideale oplossing.  

Wie ben jij en wat is jouw rol binnen ZigZagSolar?  

Mijn naam is Wim van de Wall en ik ben founder van ZigZagSolar. Ik ben ooit begonnen als chemisch technoloog bij een groot internationaal bedrijf dat decoratieve gevelmaterialen produceert. Binnen dat bedrijf startte ik als procestechnoloog, daarna werd ik projectleider productontwikkeling en via marketeer werd ik innovatiemanager. Een van de dingen waaraan ik altijd veel plezier had was het ontwikkelen van zonnegevels. Toen het bedrijf stopte met deze technologie, ben ik zelf begonnen met het opzetten van een bedrijf voor zonnegevels. En dat is ZigZagSolar geworden.  

Op welke manier dragen jullie bij aan het oplossen van global challenges?  

Een van de redenen waarom ik met ZigZagSolar startte, is dat ik mijn talenten graag inzet voor het ontwikkelen van een betere wereld. Via zonnegevels kunnen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen, en het aandeel van schone elektriciteit laten groeien. Door het gebruik van deze gevels oogst je zonne-energie, en bespaar je een hele bak energie door thermische isolatie en een uitgekiend gebouwontwerp. Er is ook een maatschappelijk voordeel; In Nederland richten we ons met ZigZagSolar op sociale woningbouw. Door het toepassen van zonnegevels op sociale woningen kunnen we de woonkosten voor deze groep mensen flink verlagen. En wat te denken van de bestaande hoogbouw in Nederland; wat we gebouwd hebben vóór 1980 is inmiddels aan renovatie toe. Het toepassen van onze zonnegevels maakt deze renovaties niet alleen duurzaam, maar ook visueel aantrekkelijk en betaalbaar. 

We zijn in India terechtgekomen omdat ik vind dat als je écht iets wil bereiken qua energietransitie, je in landen zoals India moet beginnen. Het elektriciteitsverbruik groeit daar gigantisch. Vooral in de middenklasse neemt het gebruik van transport en airconditioning toe. Dat gaat meteen over enorme getallen. Door onze aanwezigheid daar dragen we niet alleen bij aan het reduceren van het energieverbruik in het land, we hebben ook een positieve invloed op het aantal geschoolde banen.  

Ook in het Midden-Oosten moeten gebouwen gekoeld worden. Een gemiddelde woning gebruikt daar met gemak 100.000 kWh elektriciteit per jaar. Dat is natuurlijk gigantisch, dus daar kunnen we grote stappen maken. We hebben contact met een partij die vanuit Bahrein Saudi Arabië bedient en met Sharjah Research Technology and Innovation Park. Vanuit daar gaan we de VAE bedienen.  

Welke impact hebben jullie in 2030 gerealiseerd?  

In 2030 verwachten we een bijdrage van 32 miljoen kWh aan veilige en duurzame energie per jaar te leveren. Dit komt overeen met het planten van 1,6 miljoen bomen om CO2 op te slaan.   

We bieden ook een oplossing voor het congestion grid; in de zomer wanneer de zon hoog aan de hemel staat produceren zonneparken veel energie, terwijl er weinig energieverbruik is. De winter is eigenlijk een betere tijd om veel energie op te wekken, omdat het energieverbruik toeneemt. Het mooie van de zonnegevel is dat deze in de winter relatief meer zonne-energie opwekt. Omdat de zon in de winter heel laag staat wordt de energie direct geabsorbeerd door verticale gevels. Dit in tegenstelling tot de zonnepanelen op daken die tijdens de wintermaanden een ongunstige opstelling ten opzichte van de zon hebben. Met zonnegevels ben je dus het hele jaar door verzekerd van energie.     

Met welke partijen willen jullie samenwerken om dit te realiseren?  

In Nederland werken we graag samen met woningbouwcorporaties en de grotere architectenbureaus. We hebben inmiddels zoveel geleerd; hoe bouw je zonnegevels, hoe werkt het licht op een gebouw, welk type panelen moet je gebruiken en hoe behaal je een optimaal rendement? Daardoor zijn we in staat om samen met de architect, prachtige dingen te maken. Op het moment dat je een gevel plaatst -of het nu om renovatie gaat of om nieuwbouw-, doe je daar dertig jaar niets meer aan. Dat vergt een visie. Daarom zijn we vooral op zoek naar architecten, woningcorporaties en investeerders die hetzelfde doel hebben als wij, en mee willen denken over hoe we zonne-energie kunnen integreren in de gevel.  

Met name voor woningcorporaties zijn zonnegevels een mooie manier om te voldoen aan de nieuwe BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwd) norm. We hebben bijvoorbeeld een methode om appartementsgebouwen bij de renovatie te upgraden met een nieuwe thermische schil en de zonnegevel meteen daarin mee te nemen. Het systeem is betaalbaar en visueel aantrekkelijk. Een win-win situatie. 

Wat hoop je dat de Brainport regio in 2030 heeft gerealiseerd op het gebied van innovatie en duurzaamheid?  

We mogen niet achteroverleunen. Wat ik in India, China of het Midden-Oosten zie is de enorme honger naar kennis en een drive om in actie te komen. We moeten ons als regio focussen op het internationaal zakendoen, zodat we onze waren kunnen blijven leveren in een snel veranderende omgeving. We zijn echt maar een piepklein puntje op de wereldkaart.  

Ik verwacht dat de Brainport regio tegen die tijd ook een faciliterende rol heeft om het samenwerken en talentuitwisseling op wereldniveau te ondersteunen. Dat we de talenten uit de hele wereld welkom heten in onze regio, en onze eigen talenten een toekomst bieden in andere delen van de wereld. Dat internationale en multiculturele, daar gaan we heen. Dat moeten we niet tegenhouden, maar omarmen.  

Bron: Timeframe Project Eindhoven