Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Ondernemen in corona tijden #bedrijfskunde

De opleiding Bedrijfskunde van Fontys Hogescholen zoekt organisaties die last hebben van de coronacrisis. Tweedejaars Bedrijfskunde studenten gaan aan de slag met een module ‘Strategisch Management’, waarbij ze ondernemers en organisaties van een toekomstbestendig (strategisch) advies voorzien. In deze bijzondere tijd is het niet meer dan logisch als deze vorm van business consultancy beschikbaar gesteld wordt aan organisaties in de regio, om ze daarmee te helpen door deze uitdagende periode heen te komen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 april 2020

De opleiding Bedrijfskunde van Fontys Hogescholen zoekt organisaties die last hebben van de coronacrisis. Tweedejaars Bedrijfskunde studenten gaan aan de slag met een module ‘Strategisch Management’, waarbij ze ondernemers en organisaties van een toekomstbestendig (strategisch) advies voorzien. In deze bijzondere tijd is het niet meer dan logisch als deze vorm van business consultancy beschikbaar gesteld wordt aan organisaties in de regio, om ze daarmee te helpen door deze uitdagende periode heen te komen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 april 2020


De opdracht: strategische wendbaarheid

Met de bedrijfskundige kennis die de studenten in huis hebben, gaan ze aan de slag met het adviseren en begeleiden van een organisatie. De looptijd van dit project is twee maanden (periode mei-juni 2020). Insteek is dat ze eerst een analyse maken van het huidige business model van de organisatie en daarmee een beeld vormen van waar de uitdagingen zitten ten gevolge van de crisismaatregelen. Hierop volgend doen ze een voorstel om de organisatie te helpen om toekomstbestendig met de nieuwe situatie om te gaan. Bij akkoord vanuit de organisatie, gaan ze aan de slag met het daadwerkelijk realiseren van het voorgestelde plan. Dit betekent dat er gekeken kan worden naar het online aanbieden van het bestaande productaanbod, maar dat er ook gezocht kan worden naar andere oplossingen in de vorm van samenwerkingsverbanden of verder gaande innovatie.

Wat levert het je op?

Wanneer de samenwerking met de studenten aangegaan wordt, is de verwachting richting de organisatie dat zij enkele keren beschikbaar zijn voor telefonisch/digitaal contact. Er wordt niet verwacht dat de studenten in de fysieke werkomgeving van de organisatie aan de slag gaan. De begeleiding van de studenten vindt plaats binnen Fontys.

Van de studenten wordt verwacht dat zij met een toekomstbestendig advies aan de organisatie komen. De voorgestelde plannen moeten ook daadwerkelijk in concrete doelen omgezet worden, waar de studenten mee aan de slag gaan. Het is aan de organisatie zelf om te bepalen in welke mate er ruimte geboden wordt voor de implementatie van deze ideeën. Aan het einde van de samenwerking beschik je als organisatie over een antwoord op hoe je sterker deze crisis uit zou kunnen komen én welk flexibel business model daar optimaal op aansluit!

Interesse of behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Wesley van der Heijden en Michael Swachten via een e-mail.