Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

5 vragen over e/MTIC

“Medische technologie levert een onmisbare bijdrage aan oplossingen voor betaalbare zorg met een positieve impact op de patiënt. Betrof Medtech in het verleden vaak alleen het ontwikkelen van hightech medische hulpmiddelen voor diagnostiek en behandelingen; inmiddels is het een veel breder gebied dat ook preventie beslaat evenals bijvoorbeeld Big Data analyse ten dienste van klinische toepassingen”, zo onderstreept Carmen van Vilsteren het belang van versnelde Medtech innovatie. Vanuit TU/e is ze een van de trekkers van het nieuwe Eindhoven Medtech Innovation Center, ofwel: e/MTIC.

Geschreven door Brainport Eindhoven

14 juni 2018

“Medische technologie levert een onmisbare bijdrage aan oplossingen voor betaalbare zorg met een positieve impact op de patiënt. Betrof Medtech in het verleden vaak alleen het ontwikkelen van hightech medische hulpmiddelen voor diagnostiek en behandelingen; inmiddels is het een veel breder gebied dat ook preventie beslaat evenals bijvoorbeeld Big Data analyse ten dienste van klinische toepassingen”, zo onderstreept Carmen van Vilsteren het belang van versnelde Medtech innovatie. Vanuit TU/e is ze een van de trekkers van het nieuwe Eindhoven Medtech Innovation Center, ofwel: e/MTIC.

Geschreven door Brainport Eindhoven

14 juni 2018


Wat is e/MTIC?
“e/MTIC is een krachtenbundeling van TU/e, Philips en drie topklinische ziekenhuizen in Brainport Eindhoven, met als doel het versnellen van klinische innovatie. De lancering van e/MTIC beklinkt een al vijftien jaar lopende, vruchtbare samenwerking op projectbasis en maakt het mogelijk om die in een sterkere, structurele en strategische vorm voort te zetten.”

De drie betrokken ziekenhuizen Máxima Medisch Centrum, Kempenhaeghe en het Catharina Ziekenhuis staan hoog aangeschreven en blinken specifiek uit in respectievelijk zwangerschap en geboorte, slaapaandoeningen en hart- en vaatziekten. Op deze specialisaties, waar in totaal al zo’n 100 PhD studenten mee aan de slag zijn, concentreert e/MTIC zich om te beginnen. 

“Omdat het geen academische ziekenhuizen zijn, doen ze niet zo veel fundamenteel onderzoek maar werken ze des te meer in de breedte, met grote aantallen patiënten. Dat levert interessante hoeveelheden data op die met behulp van Big Data technologieën worden omgezet in informatie ten behoeve van de besluitvorming rondom de behandeling van de patiënt.” 

Wat is de meerwaarde van e/MTIC?
“We willen af van onderzoekers die ieder afzonderlijk moeten uitvinden hoe om te gaan met data-uitwisseling of toestemming aan te vragen voor klinisch onderzoek. In e/MTIC  verband bouwen we een  infrastructuur voor data-acquisitie en -uitwisseling en banen we gezamenlijk een weg door het oerwoud van regelgeving, medische commissies en certificering. Op die manier kunnen we sneller van idee naar prototype naar testfase naar marktrijp product en kunnen we, zonder essentiële stappen te overhaasten, het innovatietempo flink opschroeven.” 

Waarom past e/MTIC in Brainport Eindhoven?
“e/MTIC is een afspiegeling van ‘Brainport Eindhoven’. Philips is mede-oprichter van TU/e en onderhoudt als zodanig een meer dan 60-jarige relatie met de universiteit. En Máxima Medisch Centrum en TU/e bijvoorbeeld, kunnen bogen op een vijftienjarige samenwerking. Zo is gynaecoloog Guid Oei deeltijd hoogleraar bij TU/e. Het laat zien dat het werkt om dicht bij elkaar te zitten: dan ga je makkelijker partnerships aan en is het vlot schakelen. Dat is ook absoluut een kracht van e/MTIC: vijf partijen die elkaar inhoudelijk aanvullen en bovendien op fietsafstand van elkaar zitten.

Daarnaast is er de waardevolle connectie met het hightech ecosysteem in de regio die innovaties daadwerkelijk hun weg laat vinden naar de markt. De samenwerking in de aanloop naar e/MTIC bracht al zeker tien succesvolle Medtech startups voort.”

Wat gaat er nu al goed in de regio op het gebied van hightech Health innovatie?
“De regio biedt uitstekende testmogelijkheden. Het hele ‘health continuüm’ – het spectrum van preventie en vitaliteit, naar behandeling en zorg  – wordt afgedekt door living labs.  e/MTIC kun je zien als een groot living lab gericht op klinische innovatie, ondersteunend aan alle andere living labs. Daar haken we daar dan ook graag op aan.”

Wat is er nodig om e/MTIC verder van de grond te krijgen?
“Er ligt nu een overeenkomst voor vier jaar met de intentie om die daarna te verlengen. Een mooi trackrecord vergroot die kans. Dus doen we er alles aan om onze waarde te bewijzen en impact  te genereren. Het plan is verder om de huidige drie domeinen uit te breiden met oncologie en neurologie, waaraan incidenteel al projecten zijn gewijd.”