Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Nieuwe regionale visie op internationaal talent

Om als Brainportregio voorop te blijven lopen, is internationaal talent nodig. Niet alleen vanwege de enorme krapte op de arbeidsmarkt. De samenwerking met mensen uit verschillende culturen versterkt ook ons innovatief vermogen, zo werken we samen aan de oplossingen voor morgen. Maar hoe trek je internationaal talent aan? Hoe behoud je het? En hoe ga je om met de veranderende maatschappelijke houding ten opzichte van arbeidsmigranten en kenniswerkers? Om die vragen te beantwoorden stelde Brainport Development en Holland Expat Center South, samen met diverse overige stakeholders, een nieuwe regionale visie op internationaal talent op.

Geschreven door Brainport Eindhoven

Om als Brainportregio voorop te blijven lopen, is internationaal talent nodig. Niet alleen vanwege de enorme krapte op de arbeidsmarkt. De samenwerking met mensen uit verschillende culturen versterkt ook ons innovatief vermogen, zo werken we samen aan de oplossingen voor morgen. Maar hoe trek je internationaal talent aan? Hoe behoud je het? En hoe ga je om met de veranderende maatschappelijke houding ten opzichte van arbeidsmigranten en kenniswerkers? Om die vragen te beantwoorden stelde Brainport Development en Holland Expat Center South, samen met diverse overige stakeholders, een nieuwe regionale visie op internationaal talent op.

Geschreven door Brainport Eindhoven

‘Onze regio heeft een enorme groeipotentie’, zegt Nicole Zwetsloot, programmamanager Internationaal Talent bij Brainport Development. ‘Toch piept en kraakt het behoorlijk. De komende jaren zijn er bijvoorbeeld alleen al in de techniek en IT ruim 50.000 extra werknemers nodig.’ Tegenover haar zitten Astrid van Deelen, manager Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Brainport Development en Kris de Prins, directeur Holland Expat Center South. De drie bespreken het belang van het aantrekken en behouden van internationaal talent in de regio. ‘Het is een van de oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt’, zegt Kris. ‘Ik merk dan ook dat de vraag naar internationals stijgt. Niet alleen bij multinationals, maar ook bij mkb’ers.’

Toegevoegde waarde


‘Dan hebben we het alleen nog maar over de toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt’, zegt Astrid. ‘Diversiteit zorgt namelijk óók voor creativiteit en innovatiekracht. Dat is belangrijk als we in deze regio voorop willen blijven lopen. En misschien minder voor de hand liggend: het versterkt ook ons onderwijs. Doordat jongeren in aanraking komen met verschillende culturen leiden we ze op tot wereldburgers.’ Deze en nog meer voordelen staan beschreven in de regionale visie op internationaal talent. ‘De samenleving kijkt inmiddels anders naar internationaal talent. Sommige zaken liggen gevoelig, bijvoorbeeld als het over de huizenmarkt gaat. Waar moeten wij dan wonen? Doen internationals wel voldoende moeite om te integreren? En zijn ze wel écht nodig? Met deze visie onderstrepen we hun economische en sociaal-maatschappelijke waarde, en we benoemen ook de knelpunten. De visie vormt de basis voor toekomstig regionaal beleid.’

Internationale studenten

Het grote aantal vacatures maakt duidelijk dat er meer internationaal talent aangetrokken moet worden. Maar hoe? ‘Dankzij data weten we steeds beter wat de identiteit van onze Brainportregio is en aan welke vaardigheden we een tekort hebben’, zegt Nicole. ‘We weten waar talenten met die vaardigheden zich bevinden. Samen met werkgevers gebruiken we die gegevens om de Brainportregio in het buitenland te promoten. Verder werken we samen met het onderwijs om te kijken hoe we het curriculum nog beter kunnen laten aansluiten op de vraag.’ Daarnaast zet de regio ook in op het behouden van internationaal talent. Bijvoorbeeld door de stayrate van internationale studenten te verhogen. ‘Het doel is dat zij na hun studie ook de arbeidsmarkt in de regio betreden’, zegt Astrid. ‘Daar moeten we hen, samen met onderwijsinstellingen en werkgevers, bij helpen. Doen we dat niet, dan vertrekken ze en dat zou zonde zijn.’

Kans voor kraptesectoren

Naast de internationale studenten is er nog een zogenoemd ‘talentpotentieel’: de partners van internationale werknemers. ‘Zij zijn naar Nederland gekomen voor het werk van hun partner’, zegt Kris. ‘En ze willen zelf vaak óók meedoen in de maatschappij. Dat is een kans, zeker voor kraptesectoren zoals de zorg en kinderopvang. Daar schreeuwen ze om personeel, maar vormt de taal vaak een barrière. Door in de regio samen te werken, kunnen we dat gat verkleinen.’ Naast de taalbarrière in bepaalde sectoren, zijn ook huisvesting en onderwijs knelpunten als het gaat om het aantrekken en behouden van internationaal talent. ‘Doordat er steeds meer internationale kinderen instromen, loopt de druk in het onderwijs op’, zegt Astrid. ‘Datzelfde geldt voor andere sociale voorzieningen, zoals kinderopvang en de zorg. Het is belangrijk dat we regionaal samenwerken aan innovatieve oplossingen om die druk te verlagen.’

Inclusieve mindset

In de visie wordt nog een belangrijk aandachtspunt aangehaald: het streven naar een inclusieve mindset in de samenleving. ‘Ofwel, je open kunnen stellen voor andere culturen’, zegt Kris. ‘En beseffen dat er meestal sprake is van een cultuurverschil, geen onwil. Alleen dan creëren we een fijn leef- en werkklimaat voor alle inwoners in onze Brainportregio. Andersom hebben internationals ook de verantwoordelijkheid om de Nederlandse cultuur te leren kennen.’ Nicole vult aan: ‘Juist daarom is het belangrijk dat we in de regio ontmoetingen blijven faciliteren. Daarnaast moeten we specifieker kijken naar wie we actief aantrekken. Er moet een cultural fit zijn. Als iemand bij de regio past, gaat die zich hier ook sneller thuis voelen en daardoor beter en sneller integreren. Zo komen we sámen tot een inclusieve(re) samenleving.’